dinsdag 18 augustus 2009

NOG EEN KEER SASKIA NIEBOER(Uitzending Gemist)Via bovenstaande link komt u bij de uitzending van Een Vandaag waarin kruidendeskundige Saskia Nieboer uit Beijum een rol speelt. U ziet haar bij de Wiershoeck en ze prijst in het kader van de Mexicaanse griep vlierbessen aan. Mocht u alleen Saskia Nieboer willen zien en horen dan dient u de tijdsbalk naar ongeveer 8.20 minuten schuiven.
Hij wordt vereerd, maar ook verafschuwt. Dit laatste vooral omdat hij overal groeit en alle planten die in zijn nabijheid staan verdringt. Meestal brengt de plant echter geluk of verlichting. In vroeger tijden staken de dames een vliertakje op de hoed, zo bleven ze gevrijwaard van vliegen, elders plantten jonggehuwden in de nabijheid van hun woning een vlierstruik en hoopten zo op zéér veel huwelijksgeluk. Al degenen die hoopten een gezegende leeftijd te bereiken aten elke dag hun boterham met beleg op basis van vlier! In de middeleeuwen kregen onze overledenen een kruis van vlierhout gemaakt mee op hun laatste tocht, kwamen er botjes op het hout dan was men zeker dat de ziel een nieuw bestaan vond. Een oud gezegde over de vlier wil ik u zeker niet onthouden: « voor de vlier moet men zijn hoed afdoen ». Geen ijdele woorden, want deze struik was vroeger zowat de huisapotheek bij uitstek: de bloemen, de vruchten, de bladeren (niet eetbaar, enkel uitwendig te gebruiken), de schors, alles kan gebruikt worden en heden ten dage kunnen we ons ook nog met veel bestanddelen van de plant behelpen, denken we maar even aan vlierbessensiroop.

Geen opmerkingen: