woensdag 5 augustus 2009

WORDT HET EEN BLAUWALG-VRIJE ZOMER?

Omdat er meer schoon water in de wijken komt, zijn problemen met bijvoorbeeld blauwalg in het Zilvermeer voorbij. Door de maatregelen wordt het Kardingegebied plaatselijk natter. Maar dat is goed voor de natuur, zegt de gemeente. “De vernatting is in overeenstemming met de natuurontwikkelingsdoelstelling die Natuurmonumenten als beheerder van het gebied nastreeft.”
Je moet niet alles geloven wat ze bij de gemeente Groningen orakelen, maar het begint erop te lijken dat bovenstaande informatie op waarheid berust. Vandaag is het 5 augustus en nog steeds kan er gezwommen worden in het Kardinge- of zoals u wil het Zilvermeer.
http://gemeente.groningen.nl/b-w-besluiten/waterproblemen-in-lewenborg-en-beijum-straks.html
Wat zijn blauwalgen ook nog maar weer? Blauwalgen produceren giftige stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mens en dier (honden). Drijflagen van blauwalg vormen een bijzonder risico omdat de blauwalg hierin sterk geconcentreerd is. Inslikken van water kan een vergiftiging veroorzaken. Klachten die optreden wanneer men in aanraking komt met blauwalg zijn nogal uiteenlopend zoals huidirritatie, hoofdpijn, koorts, oorpijn en maag- en darmklachten. Zodra de blauwalgen verdwenen zijn - bijvoorbeeld als gevolg van weersomstandigheden zoals temperatuursdaling , regen en wind - zullen de waarschuwingsborden bij het meer worden verwijderd.
http://www.nieuwsbank.nl/inp/2007/08/02/r180.htm Wat is het lekker om gewoon gezond het Zilvermeer in te kunnen duiken. In Beijum zijn voor zover ik weet nog geen Mexicaanse griepgevallen gesignaleerd. En de blauwalg heeft ook nog geen poot aan de grond in het water van onze achtertuin, een achtertuin genaamd het Kardingerecreatiepark. Leve de zomer en leve de gezondheid.

Geen opmerkingen: