dinsdag 10 mei 2011

BOEK OVER VERSCHILLENDE CULTUREN IN BEIJUM

Op de foto ziet u Deborah den Haring van Stichting Stiel voor het pand van de Wegwijzer staan. In haar hand houdt ze een boek vast. Dat boek is niet duidelijk zichtbaar in beeld, en dat is eigenlijk nog goed ook. Het is nog een beetje geheim, maar Deborah vind het goed dat ondergetekende een vooraankondiging publiceert. De foto werd een maand geleden gemaakt, het boekje was net vers van de pers en omdat Deborah en ondergetekende portretten van Beijumers met verschillende achtergronden erin hebben geschreven, gingen we samen het boekje even bewonderen.
In eerste instantie moest ik het nog even onder de pet houden, maar gisteren mailde Deborah: Ik heb even overlegd met mijn collega en het is goed, je kan een vooraankondiging op je site zetten. Zou je willen vermelden dat op 10 juni as het boekje tijdens een feestelijke avond overhandigd wordt? Tijd, locatie en programma volgen nog : )

Geen opmerkingen: