dinsdag 17 mei 2011

HIER NIET MEER PARKEREN!

De allernieuwste oversteekplaats op de Emingaheerd, voor de Heerdstee, functioneert bij mijn weten goed. Wel blijf ik wantrouwig, want in de avonduren kun je daar zonder gelanceerd te worden zo met 50 km/uur over de oversteek scheuren. En dus kan dat overdag ook. Tweehonderdvijftig meter verderop, voor de Johannes Calvijnschool, zijn ook verkeersmaatregelen getroffen.
Op de foto is te zien dat er rechts op de stoep, voor de Calvijnschool, niet meer geparkeerd kan worden voor halen en brengen van leerlingen. Er zijn afgelopen week paaltjes geplaatst. (Foto: Froukemaheerd)
In Groningen is de gemeente begonnen met het invoeren van verkeersmaatregelen rond basisscholen. Fysieke maatregelen, zoals het versmallen van de weg en het verbreden van de stoep, moeten het parkeren voor de ingang van de school onmogelijk maken. Ook wil het college bij een aantal scholen maatregelen nemen om auto's minder snel te laten rijden. Voor scholen die aan een weg liggen waar 50 kilometer per uur is toegestaan, geldt over het algemeen al een stopverbod. Daar wil het stadsbestuur veilige oversteekplaatsen op kruispunten aanleggen.
De gemeente voert het stopverbod gefaseerd per school in. Dat gebeurt tegelijk met de aanpak van de omgeving van de basisscholen en de aanleg van kindvriendelijke school-thuisroutes. Bij de uitwerking van de plannen gaat de gemeente om tafel met scholen, ouders, kinderen, wijkraden, buurtorganisaties en politie. Vier scholen hebben al een verkeersveilige omgeving. Tien scholen volgen in 2009, de rest binnen 2,5 jaar. Volgens planning geldt het stopverbod midden 2011 bij alle scholen.
http://rijnmond.groenlinks.nl/files/1%20Verkeerssituatie%20basisscholen.doc

Geen opmerkingen: