dinsdag 31 mei 2011

WORDT DE KORREWEGBRUG VERVANGEN?

De komende jaren wordt de Paddepoelsterbrug vervangen door een nieuwe brug. Ook de Gerrit Krolbrug wordt mogelijk vervangen. De provincies Groningen en Fryslân gaan de komende jaren de vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl op grote schaal verbeteren.
De Paddepoelsterbrug bij het Zernike Sciencepark wordt vervangen door een grotere, langere en beweegbare brug. Tegelijkertijd laat de provincie onderzoeken wat er met de Gerrit Krolbrug moet gebeuren. Mogelijk moeten zowel het auto- als het fietsgedeelte vervangen worden om grotere schepen door het Van Starkenborgkanaal te laten varen.
Naast deze twee bruggen wordt in het Van Starkenborgkanaal de spoorbrug bij Zuidhorn vervangen en in Fryslân zullen een groot aantal bruggen in het Prinses Margrietkanaal vervangen, dan wel verbeterd worden. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft groen licht voor de operatie gegeven. Er is 1,45 miljoen beschikbaar voor het maken van planstudies.

Geen opmerkingen: