woensdag 25 mei 2011

MEEPRATEN EN BESLISSEN OVER GELDBESTEDING

Aanstaande dinsdagavond wordt in de Boerderijum tekst en uitleg gegeven over de 'miljoenendans' van het Nieuw Lokaal Akkoord in Beijum. Of, zoals de achterkant van de flyer die u links ziet afgebeeld verwoord: 'Het wijkteam wil op deze avond samen met u, bewoners, de stand van zaken opmaken. Dat betekent dat u inzicht krijgt hoe de bijna 3 miljoen in de afgelopen 4 jaar besteed is (en nog dit jaar besteed gaat worden) en hoe we het de komende 4 jaar willen gaan doen.' Een miljoenendans wordt het de komende vier jaar niet meer, aldus de uitnodigingsflyer: 'Het gaat wel om flink minder geld voor de komende jaren. Om precies te zijn om €900.000 voor de periode van 4 jaar (2011-2014)'  Bovenaan de uitnodigingsflyer staat: Voor alle bewoners van Beijum. Er is ook muziek en poëzie. En ook koffie/thee. Wij stellen uw komst en inbreng zeer op prijs! De flyers worden huis aan huis verspreid in Beijum. Door ongeveer 6000 brievenbussen vallen ze naar binnen. De realiteit zegt dat avonden als deze worden bezocht door een 25 tot 40 mensen, meestal dezelfden en belanghebbenden. Terwijl het om duur gemeenschapsgeld gaat. Achteraf kan niemand gaan lopen zeuren, het staat nadrukkelijk op de flyer: Dus als u wilt wat er gebeurt, zef ideeën hebt en invloed wilt uitoefenen op de besteding van deze gelden in de komende periode, kom dan op 31 mei langs. Voor Beijumers die graag willen dat er een frisse nieuwe wind gaat waaien door financieel Beijum is er goed nieuws: Er zijn op dit moment 2 vacatures voor bewoners in dit wijkteam. Info: f.nijdam@stiel.nl

15 opmerkingen:

Anoniem zei

WTF! 3 miljoen !!!

Met alleen een heel klein deel al hadden we een prachtig plein kunnen krijgen waar we jaren plezier van konden hebben i.p.v. die pleinfeesten als goedmakerje voor de ellende.

Ben echt benieuwd waar dat geld heen is gegaan maar vrees als ik g me alleen maar ga ergeren :P

Anoniem zei

Was er in oktober al geen overleg over Beijum in 2020?
Dus nu gaan ze het nogmaals van dat geld overdoen???
We weten natuurlijk al heel veel.
Oogtv 24 februari: Verbetering van afscheidingen zoals vervallen schuttingen, groene hagen en hekwerken, voetgangersbruggetje naar Kardingegebied, aanleg van laad- en losstroken aan de ringweg, en het opfleuren van brandgangen met groen
- Beijum bruist, nieuwsbrief Samen Doen
- Heel veel multi-culturele zaken
- € 50.000,-- voor 5 kunstwerken in de wijk
- De wegwijsbus
- de klusbus (misschien is dit hetzelfde)
- Pand 49
- plukbos
- huiszwaluwtil
- steunpunt
- Boek over Beijum
- Portrettenboek
- Alle aktiviteiten op Plein Oost
en over P.O. incl. vooroverleg en het stemmen met een architect
- natuurlijk de BOB met het wijkblaadje

Dit zijn enkele van de aktiviteiten van het laatste jaar.

Anoniem zei

Het plukbos is een project waar we echt wat aan hebben en ook langdurig het kunstproject ook maar 50.000 euro die mensen mogen blij zijn dat hun kunst op de muur mogen zetten ;)

Anoniem zei

Grag elk jaar de toewijzingcomissie verversen. Wor andes incestcluppie onskentons

Kees Huizenga zei

@ Anoniem

De Beijumkrant heeft in tegenstelling tot vroegere jaren een tekort. Dat wordt betaald uit de vette OCSW-subsidie voor de BOB. In 2010 ontving de BOB € 19.090,- van de dienst OCSW, afdeling Welzijn.

De BOB-krant wordt dus niet betaald uit het NLA-fonds.

Over 2010 waren de inkomsten van de BOB-krant slechts € 4.375,-.
De uitgaven waren € 6.982,-.

Het tekort van de BOBWAARHEID over 2010 is maximaal in de geschiedenis van de BOB: € 2.607,-.
Over 2009 was het exploitatietekort van de BOB-krant € 693,-.
Bron: de jaarrekening 2010 van de BOB bij de stukken voor de jaarvergadering van 15 maart 2011.

In jouw tijd, Johan, was dat geheel anders, nietwaar?


P.S. over de OB Beijum en de BOB

De Openbare Bibliotheek van Beijum heeft elke maand een gratis advertentie in de BOB-krant. De opmaak wordt gemaakt in de Centrale OB aan de Oude Boteringestraat. Ik begrijp niet waarom de BOB voor deze OB-advertenties geen normale rekeningen stuurt naar de locatiebeheerder van de OB Beijum, tevens één van de drie kernredacteuren van de BOBWAARHEID.

Hoe zit het overigens met de "opschorting" van de betaling van de huisvestingskosten van de BOB aan Biblionet en de MJD? Er is met name onenigheid over "de gemaakte kosten en de daarbij behorende verdeelsleutel" (aldus de Kascommissie 2010 op pagina 17 van de jaarstukken 2010 van de BOB; zie tevens pagina 13, onderaan: de toelichting van de penningmeester bij het Financieel Jaarverslag 2010). De BOBWAARHEID zwijgt hier uiteraard over. Bewoners van Beijum worden wederom niet geïnformeerd! Ze worden dom gehouden!

Noot bij P.S.: de heer Menno Fritsma, met geheel tegenstrijdige petten op van de BOB en de OB Beijum, was op 15 maart 2011 niet aanwezig bij de jaarvergadering van de BOB. Hij was op dat tijdstip tevens lid van het NLA-wijkteam Beijum. Zeer triest: die demotiverende verkokering in Beijum.

Anoniem zei

De flyer is deze keer zelfs al bezorgd in mijn heerdje!
Dat was de vorige keer met de week van het plein niet het geval.

Gerda zei

Volgens mij zit Menno niet in de BOB maar bij de wijkkrant.
En als bewoner mag hij natuurlijk gewoon namens bewoners spreken in het NLA team.

Je kunt ook iets zoeken als je ruzie met iemand hebt.

De BOB heeft vast op de ledenvergadering hun financien over 2010 verantwoord en begroting 2011 ter goedkeuring gelegd en als de leden daarmee akkoord zijn gegaan, lijkt het mij akkoord.

Dat ze een kleine minderheid vertegenwoordigen dat mag duidelijk zijn.
Maar dat wil nog niet zeggen dat alles wat ze doen niet goed is.

Anoniem zei

Is het juist dat bibliotheek aan Plein Oost in Beijum dicht gaat?
Bibliotheek wil eenderde van bibliotheekvestigingen sluiten. Gemeentelijke bezuinigingen en noodzaak om geld bijeen te sprokkelen voor FORUM Grote Markt doen de rest.
Menno van de Bieb (en LokaalAkkoord groep) kan dan op Plein Oost definitief de gordijnen sluiten en als laatste het licht uitdoen. Beijumer kinderen, ouderen en volwassenen moeten dan naar Zuidwolde of Lewenborg om een boek te lezen/lenen.
Wie kan dit bevestigen?

Anoniem zei

De bob = de krant @ Gerda, zehebben de boel gkaapt

Gerda zei

@anoniem 19:32.
Dat klopt de krant is een uitgave van de BOB.
Maar een stuk schrijven in de krant is iets heel anders dan beslissingen en verantwoordelijkheden hebben (die ze zeker niet altijd uitvoeren) als BOB bestuur.

Mike Tomale schreef hier ook een keer een stuk, wat er uit zijn plannen is gekomen is hij nooit op terug gekomen om te vertellen.
In ieder geval hij zou de communicatie verbeteren tussen bewoners en BOB.
De resultaten hebben we kunnen lezen een boze Veldman bij Johan aan de telefoon en de gevolgen daarvan.
Waarom stelt Kees, Mike Tomale dan ook niet verantwoordelijk voor deze misser??

Dus mensen aanvallen heeft geen zin dan kun je blijven doorgaan, en je wilt toch niet zo laag als de BOB zijn.

Als je er werkelijk iets aan wilt veranderen, dan kom je met nieuwe bestuursleden voor de BOB. En kaap je het terug!

Of je komt met een nieuwe bewonersorganisatie met meer dan 275 leden, dan ben je groter dan wat zij zijn en kan de gemeente niet om je heen.

Anoniem zei

@Gerda, als je geen mensen moest aanvallen waarom val je Kes Huizinga dan aan?

Gerda zei

@anoniem 20:38, als je dat aanvallen vind heb je helemaal gelijk. Overigens heet hij Kees.
En Excuus, ik neem mijn woorden van niet aanvallen helemaal terug. Dan kan ik de vraag laten staan?????

Anoniem zei

@Geda, sportive reacie!

Wees erlijk, er komt wer en krant aan waarin ze zich ophemelen, bedellen of je lid wil worden en achterloppende nieuwjes willen verkopen.
Ekscuus, mijn nederland is niet zo good. Liever subsisi naar Beijumnews en Lijn6

Gerda zei

@anoniem, je loopt een beetje achter. Want inmiddels hebben ze wel een vernieuwde website met iets meer niet veel, ik geef toe, nieuwtjes.

En ik vind om eerlijk te zijn dat Lijn6 en Beijumnieuws hetzelfde nieuws vaak brengen. Dus naar beiden geld vind ik ook overbodig.
Dan gewoon Beijumnieuws die er altijd al was.
Ben ik een groot voorstander van.
Mijn handtekening heb je.

Kees Huizenga zei

Ik hoop dat vanavond centraal staat dat eerst de heerden moeten worden gehoord, VOORDAT de aanpak van de heerden en de aanpak van de wijkring plaatsvinden. De NLA-Heel de Buurt-vergadering kan geen rechtsgeldige besluiten nemen, zonder dat eerst draagvlak voor deze besluiten bij de heerden is verworven. Eerst “Vertrouwen in de buurt”, in de heerd. Als basisvoorwaarde voor effectieve en draagkrachtige bewonersparticipatie.

Zo moet het in ieder geval niet:
http://www.oogtv.nl/2011/02/opknapbeurt-voor-beijum/
(24 februari 2011)

Zonder oog te hebben voor bewonersparticipatie. Minachting voor de Fossemaheerders en de Jaltadaheerders. Geen "Vertrouwen in de Buurt" (het NLA-credo), maar hautain solisme van de BOB.
Noot: de “geïnformeerde bewoner” op de website van OOG TV is met grote waarschijnlijkheid John Veldman van de BOB. Hij citeert zichzelf ook graag in zijn eigen BOBWAARHEID!

Lees verder op de website van OOG TV hoe Francis Nijdam van STIEL Beijum op 11 maart 2011 richting mijn persoon reageerde met de mededeling dat het overleg met de heerden "nog net niet was begonnen". Maar zij verhulde dat John Veldman voorbarig en voortijdig voor de camera van OOG TV had gesproken c.q. geroeptoeterd. STIEL dekt impliciet de BOB. Gedogen heet dat. Ons kent ons! Dieptriest voor de wijkverhoudingen.

Zie verder:
http://beijumnieuws.blogspot.com/2011/03/de-beijumrijderfietser-door-de.html
(3 maart 2011)