donderdag 2 juni 2011

"GRAAG TRANSPARANTIE BIJ KEUZES NLA-LEDEN"

Het gegoochel met NLA-geld stelde afgelopen dinsdag in De Boerderijum niet iedereen gerust. Moest dat nou, zo'n Wegwijsbus van ruim 65.000 euro? Had daar niet beter een goeie tweedehands bus van 10.000 euro voor gekocht kunnen worden?

En waarom werd er zo nukkig en kortaf gedaan over Het Boek over Beijum voor 48.000 euro? Kon er geen goeie sier mee gemaakt worden? Organisatiekosten NLA 45.000 euro? Hallo. Goed Idee -filmpjes op OOG-TV kostten ruim 20.000 euro? Het waren zo wat geïrriteerde vragen die me ten gehore kwamen na het bezoeken van een paar mensen van de NLA-avond. Ik was er niet bij, maar de term Goednieuwsshow viel een paar keer. Te negatief? Ik weet het niet, ik was immers niet aanwezig. Maar waar geld en macht spelen moet je waakzaam en alert zijn. Waarom niet het hele NLA-team om de twee jaar vervangen? Een reële vraag van een aanwezige, zou je zo denken. Tunnelvisies en ons kent ons-denken worden zodoende bestreden. Toch kan het niet: te ingewikkeld. Gunstig was in elk geval dat tijdens de NLA-avond meer mensen aanwezig waren dan ooit het geval is geweest. Anna Riemersma van http://www.lijn6.com/ was een der aanwezigen. Ze schreef onderstaande tekst. Bijgevoegd, drie van de zes papieren die aan bezoekers werden uitgereikt.
Aan de uitnodiging aan alle bewoners van Beijum werd dinsdag 31 mei werd gehoor gegeven door een veertigtal buurtbewoners. In het vooruitzicht was gesteld een presentatie door het 15- koppige wijkteam over de stand van zaken over het geld (2,9 miljoen euro) van het Nieuw Lokaal Akkoord, afgewisseld met muziek van het trio Andries Hof en poëzievoordrachten door twee Beijumers.

L. van Gent, stadsdeelcoördinator, had de algehele leiding over deze belangrijke avond, waarop een viertal wijkteamleden en de voorzitter van het wijkteam (en gemeenteraadslid) Jan Seton, helaas verstek moesten laten gaan. Door een van de bewonersleden van het wijkteam , J. Veldman, werd de stand van zaken gepresenteerd met behulp van overzichtelijke sheets en met toelichtingen van de beroepskrachten. Voor de periode 2007 tot en met 2011 was er 2,9 miljoen te besteden. Er zijn aan de hand van een aantal thema’s 44 projecten op stapel gezet, waarvan er 12 nog moeten worden uitgevoerd. Daarbij gaat het om reserveringen tot een bedrag van bijna 1,4 miljoen euro.
Er is tot nu toe ruim 1,4 miljoen euro uitgegeven aan 32 projecten, waaronder een hele grote: de opknapbeurt van de Groene Long. Hieraan is nu al 300.000, - euro uitgegeven; dit jaar nog wordt er nog een keer 3 ton aan besteed. Dat is ruim 1/5 van het totale budget. Voor een echt groene wijk moet je wel wat over hebben, nietwaar?
Bij het thema veiligheid wordt door het wijkteam als enige project “Noorddijk paraat” opgevoerd om lastige jongeren weer in de pas te krijgen. Een bewoner in de zaal vond echter het te harde rijden op de wijkring een belangrijk punt van veiligheid. Onderzoeken daarover zijn slechts momentopnamen. Men ervaart de wijkring als onveilig ondanks de verhoogde kruispunten bij de scholen.
Met de heerdenaanpak, waarvoor 300.000, - euro is uitgetrokken, wil het niet zo vlot lukken bleek uit de verantwoording. Er is nog geen begin gemaakt met de werkzaamheden om de heerden van muur tot muur weer een schoon, heel en fraai aanzien te geven.
Nog een opvallende post is “de wijk als speelplaats”. Hierbij blijkt het te gaan om het weer op de rails zetten van vijf jongeren uit de wijk die om diverse redenen uit de (school)boot zijn gevallen. Er is maar liefst 151.445, - euro uitgetrokken om deze vijf jongeren door middel van een 1-jarige cursus een MBO diploma te bezorgen.
Voor ouderenactiviteiten is 1700, - euro uitgegeven, voor de wegwijsbus bijna 68.000, -.
Het is maar een greep uit de lijst van 44 projecten, die dus voor een groot deel nog moeten worden uitgevoerd. Voor de komende periode 2012 - 2015 hebben gemeente en corporaties de beschikking over nog eens 900.000, - euro.
Plannen van de bewoners zijn welkom, maar ze gaan wel door de molen van het wijkteam. Hoe de plannen worden beoordeeld is echter moeilijk te achterhalen. Een van de aanwezigen vroeg ernaar, maar kreeg geen eenduidig antwoord.
Een duidelijke procedure die wordt gehanteerd bij het verwerken van de ideeën en plannen van de wijkbewoners ontbreekt kennelijk. De notulen van het wijkteam zouden uitkomst kunnen bieden, maar die zijn tot heden om onopgehelderde redenen niet openbaar.
Meer transparantie bij de keuze van wijkteamleden is ook geen overbodige luxe. Er zijn wel spelregels, maar die liggen op het vlak van betrokkenheid en diversiteit naar geslacht en leeftijd. Er zou ook gelet kunnen worden op de verhouding huurders/kopers. De avond eindigde met gezellig napraten en nog meer uitstekende muziek van het trio Andries Hof.
Mocht iemand een andere (positievere?) versie van de avond hebben, stuur die op, dan wordt die integraal gepubliceerd. Beijumnieuws@online.nl

3 opmerkingen:

Kees K. zei

2,7 miljoen op zeg 15.000 beijumers, dus dat is per kop inclusief bebies, kits, volwassenen zo'n 180 euro per kop te betalen.

Maar als ik die begroting bekijk, valt het mij vooral op dat er maar liefst 1700 euro voor ouderen gerealiseerd is. Een schande zou ik zeggen, dat geld had beter naar het plukbos (flop natuurlijk) of naar extra kinderwerk (wa's dah?) kunnen gaan toch?

Maar laat ik niet te cynisch worden, de ambtenarij moet toch ook werk hebben.

Kees Huizenga zei

Voor ouderenactiviteiten is slechts € 1.700,- uitgegeven. Ik begrijp dit niet, omdat er in de voormalige slagerij aan Plein Oost een voorlichtingsbalie komt van het verpleegtehuis Innersdijk. Waarom aldaar niet tevens een meldpunt WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en een klein ouderencafé.

De wijk Beijum heeft nog te weinig ouderen om in aanmerking te komen voor een STIP (Steun- en informatiepunt voor ouderen). Er is wel een STIP in Het Dok in de wijk Lewenborg.

Zitten in het NLA-wijkteam Beijum ook ouderen? Zo nee, dan is het een goede zaak dat er een oudere in dit NLA-wijkteam komt. Het liefst met een bestuursfunctie in een ouderenbond.

Helaas zijn er in de stad geen NLA-reglementen. Terwijl het over de publieke besteding van miljoenen euro's gaat. Het raadslid mr. Jan Seton, tevens voorzitter van Heel de Buurt-Beijum, is, gegeven mijn correspondentie met hem, een onderzoek gestart naar de wenselijkheid van nadere NLA-regelgeving. Zonder nadere regelgeving is de bewonersparticipatie het kind van de rekening. Hierover volgt nog een reactie.

Kees Huizenga zei

Jan Seton heeft niets meer van zich laten horen. Ondanks aandrang van mijn kant.

Het NLA heeft zijn tijd gehad. Waarom? Omdat de uitvoering van het NLA chaotisch was. Omdat er geen NLA-regelgeving was.

De woningcorporaties hebben zich terecht teruggetrokken.