donderdag 10 april 2014

PASEN 2014 IN DE BRON (programma)


3 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Deze prachtige IKON-EO-kerkdienst van 23 maart 2014 zou eveneens in De Bron op grootscherm kunnen worden vertoond.

Het oecumenische thema is: "Wij geloven in Meer!"

Zie: http://www.npo.nl/wij-geloven-in-meer/23-03-2014/EO_101213462

De Opstanding van Christus kan ons opstandig maken. Ik verwijs naar de term "protest" in Protestants.

Willem Pauwelussen zei

Het protest van de protestanten heeft te maken met de verkokerde zelfzucht in de toenmalige katholieke kerk. Daar waren heel wat 'ketters' aan vooraf gegaan. Theun de Vries heeft daar een dik, maar uiterst leesbaar boek over geschreven.
Volgens mij de opstandigheid van de ketters en in hun kielzog de protestanten juist erop gericht om de zelfverloochening, die achter de opstanding van Christus schuilt, weer het Leitmotiv van de kerk te maken.
De enigen die daar enigszins succesvol in waren, dat waren de bedelorden. Helaas alleen in eigen kring.
Het zou onze tijd ook bepaald niet misstaan.

Kees Huizenga zei

Bedankt Willem. Je doelt op dit grote werk van dr. Theun de Vries (hij kreeg in 1979 een eredoctoraat van de RUG):

Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht, Uitg. Querido, 1982.

Zie:

http://www.verbodengeschriften.nl/html/ketters-veertieneeuwenketterij.html

http://www.dbnl.org/tekst/vrie049kett01_01/vrie049kett01_01_0033.php