zaterdag 6 mei 2017

HOE GAAT HET VERDER MET DE KORREWEGBRUG? "Wordt de Korrewegbrug nog weer opgeknapt?"

Het is een vraag die de Beijumblogger de afgelopen dagen werd gesteld door nieuwsgierige Beijumers.


Hij moet het antwoord tot nu toe schuldig blijven, maar het blijft om langs en over dé fietspoort van en naar Beijum te gaan.

Bovenstaande foto is gistermiddag, Bevrijdingsdag, gemaakt.
Een in oranje geklede heerschap lag horizontaal op het draai-ding van de brug.

Het kan niet anders als dat je op een dergelijke dag twee heren bezig laat gaan met de brug, er lief nog een persoon met werkkleding aan rond,  Overige foto's zijn gisteren ook gemaakt.

Beijumer Kees Huizenga vroeg zich afgelopen week af hoe het verder zou gaan met de brug. Hij mailde vragen rond en kreeg onderstaand uitgebreide antwoord van coördinerend projectleider van de Provincie Groningen, Peter van der Wal.

Uw vragen hebben betrekking op een drietal zaken:
1)      De geplande vervanging van de Gerrit Krolbrug in het kader van het programma voor verbetering van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

2)      Aanpak Oosterhamrikzone
3)      De gang van zaken en stand van zaken naar aanleiding van de recente aanvaring van de brug.

Wat betreft de geplande vervanging heeft de provincie in opdracht van Rijkswaterstaat en in samenwerking met de gemeente de afgelopen jaren een planstudie uitgevoerd. Vertegenwoordigers van bewonersorganisaties zijn ook betrokken geweest bij deze studie en er zijn een aantal openbare informatieavonden geweest om de tussenstappen/stand van zaken met geïnteresseerden en betrokkenen te delen.
Op de website http://lemmer-delfzijl.nl/projecten/gerrit-krolbrug/  vindt u hierover allerhande informatie zoals presentaties en verslagen van bijeenkomsten.
Deze planstudie is medio 2016 afgerond met een ‘bestuurlijk voorkeursalternatief’, een voorlopig ontwerp voor een nieuwe brug. Een beschrijving hiervan vindt u in de presentatie op deze site: http://lemmer-delfzijl.nl/media/cms_page_media/124/presentatie%20inloopavond%2010%20mei%202016.pdf
Dit wordt een brug die ook geschikt is voor autoverkeer.

Na afronding van de planstudie medio 2016 is met de publicatie van Rijksbegroting op Prinsjesdag in september 2016 bekend gemaakt dat het geld van het Ministerie uit Den Haag later gaat komen. In plaats van de oorspronkelijke planning die er van uit ging dat de nieuwe brug in 2020 gereed zou moeten zijn is dit 2023 geworden. Betrokken overheden, provincie, gemeente en Rijkswaterstaat bekijken nog of er mogelijkheden zijn om de vervanging van de brug toch nog eerder, liefst zo spoedig mogelijk te regelen.

De gemeente is aansluitend op de planstudie naar de vervanging van de Gerrit Krolbrug nog bezig in het kader van de ‘Aanpak Oosterhamrikzone’ om de mogelijkheden voor een auto- en fietsverbinding in de Oosterhamrikzone te onderzoeken en het fietsvriendelijker maken van de Korreweg. Hierbij wordt ook nog gekeken of het mogelijk/wenselijk is om op de nieuwe Gerrit Krolbrug autoverkeer te weren. Het is de bedoeling dat het komend jaar hier meer duidelijkheid over komt. In dit kader zullen ook openbare informatiebijeenkomsten georganiseerd gaan worden. De provincie en Rijkswaterstaat zijn ook Projectleider van deze studie is Jeroen Engels (jeroen.engels@groningen.nl).


Wat betreft het derde punt, de gang van zaken en de stand van zaken naar aanleiding van de recente aanvaring van de brug verzorgt Rijkswaterstaat de berichtgeving. Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de vaarweg en de brug. Voor omleidingsroutes etc. is er uiteraard overleg met provincie en gemeente. Zodra duidelijk is wat de schade is en hoe deze gerepareerd gaat worden zal dit via de media gecommuniceerd worden.

JF; wordt ongetwijfeld vervolgd.

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Dit was mijn e-mail van 3 mei 2017 aan de heer P.R. van der Wal, coördinerend projectleider bij de afdeling Verkeer & Vervoer van de provincie Groningen:

Aan:
De provincie Groningen
Afdeling Verkeer & Vervoer
t.a.v. de heer P. van der Wal

Onderwerp: Rijkswaterstaat, de Korrewegbrug en de mogelijke sluiting voor autoverkeer en scootmobielers; de noodzaak van professioneel overleg


Geachte heer Van der Wal,


Als bewoner van Beijum wil ik u de vraag voorleggen of de provincie Groningen door Rijkswaterstaat mede wordt geraadpleegd om de Korrewegbrug blijvend te sluiten voor autoverkeer.
Omdat een essentieel onderdeel gemaakt moet worden. Hoe nu te handelen? In het kader van goede PR en draagkrachtig beleid.
Wat te doen met een versleten brug?
Overleg plegen met MKB Noord en bewonersorganisaties?
Het uitvoeringsproces versnellen?

Zie:

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2017/05/maandagochtend-311.html

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/177539/Reparatie-Gerrit-Krolbrug-laat-nog-even-op-zich-wachten

http://lemmer-delfzijl.nl/projecten/gerrit-krolbrug/

http://www.binnenvaartkrant.nl/nieuws/nieuwsitem/brief-brede-coalitie-aan-informateur-miljard-meer-voor-infrastructuur/
d.d. 1 mei 2017

Ik verwijs u verder naar Facebook Beijumnieuws en mijn reactie aldaar van zojuist:

https://www.facebook.com/beijum.nieuws/posts/1906007506338022?pnref=story

“De grote vraag is of de Korrewegbrug structureel gesloten mag blijven voor autoverkeer, scootmobielers, etc. zonder dat er goed en gedegen overleg is geweest met de wijkbewonersorganisaties van Beijum, Lewenborg, Oosterhoogebrug/Ulgersmaborg, De Hunze/Van Starkenborgh en de Korrewegwijk. Ik denk ook aan ondernemersorganisaties. Mag Rijkswaterstaat decreteren dat deze belangrijke verkeersbrug/verkeersslagader plotsklaps gesloten blijft voor autoverkeer? Dit is mede een zaak van de gemeente Groningen en van de provincie Groningen!”


Graag uw reactie.


Met alle achting,

Kees Huizenga