dinsdag 2 mei 2017

UIT DE OUDE DOOS (327)

Het al of niet terechte slechte imago van Beijum in Stad en Ommelanden lijkt zich langzamerhand te neutraliseren. En misschien gaat de wijk wel richting positief imago (groen, ruim, tevreden bewoners, minder criminaliteit, etc.).

Ondergetekende streek in 1993 vanuit de Oosterpoort in Beijum neer.

Als er werd bericht over Beijum was dat meestal in negatieve zin. Steekpartijen, hennepplantages, overvallen, drugsoverlast, inbraken, overlast van Antillianen bij wat toen nog Winkelcentrum Oost heette, dat soort berichtgeving over de wijk domineerde, al of niet terecht, in de stad Groninger pers.

Marjo van Dijken, ex politica voor de PvdA in de Tweede Kamer, woonde toentertijd in Beijum (tegenwoordig in de wijk Zilvermeer) en ging regelmatig op de barricades om 'haar' wijk te verdedigen.

Zie krantenbericht uit de beginjaren '90.

Artikel slecht te lezen? Kijk op Dekrantvantoen

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Uit zeer betrouwbare bron heb ik onlangs vernomen dat de voormalige redactie van de Beijumkrant/BOB-krant mevrouw Van Dijken nooit heeft bedankt voor haar jarenlange bijdragen aan dit wijkorgaan.*

Na haar verhuizing naar het Zilvermeer in de wijk Lewenborg is zij haar columns blijven schrijven. Meestal waren deze schrijfsels van persoonlijke aard, mede gegeven haar ervaringen binnen de gemeenteraad van Groningen en binnen de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op het gebied van de zorg, gehandicaptenbeleid, sociale zaken, welzijn, etc.

Het is een groot wijkschandaal, dat zij nooit hartelijk bedankt is!

Haar columns hadden als titel: “Heeft u dat nou ook?” Gelardeerd met haar pasfoto. Hoe lang zij deze columns heeft geschreven, weet ik niet. Zeker meer dan twintig jaren! De periode 1992-2014 beslaat reeds 22 jaren.


* Noot

Lees: het voormalige BOB-bestuur onder leiding van JV, maar RvdV, de oud-penningmeester en de huidige voorzitter van de BOB, is mede schuldig!