zaterdag 24 juni 2017

DE BRADERIE OP PLEIN OOST (Videootje + foto's)


Of het druk was, of het gezellig was, of de zon scheen of dat het regende, het is een beetje ondergeschikt aan het feit dat er na jaren weer eens een initiatief is genomen om Plein Oost op te stuwen in de vaart der volkeren.

De Beijumblogger bespeurt ook wat cynisme in zichzelf ('ze moeten zo nodig weer eens wat uitproberen, het wiel uitvinden'), maar hij denkt ook: niet alles direct neer maaien als er mensen met goede bedoelingen opstaan.

Zie foto's.
Ondergetekende liep ongeveer tussen 13.15 en 13.45 uur over het plein rond.
De goede moed was er. Druk was het niet. Maar wat niet is kan in de loop der tijd altijd nog komen.

Via Facebook wordt de vraag opgeworpen of het wellicht een idee kan zijn om tijdens de volgende braderie mede een rommelmarkt te organiseren. Zeg maar een soort van Koningsdag-vrijmarkt eind september.

Wie weet allemaal, wil niet en lukt niet ligt nog altijd op het kerkhof. Misschien is het wel een idee om in de opmaat naar het Derdengebouw dat op het Innersdijk-terrein gaat verrijzen, alvast wat regelmatige bedrijvigheid op en in ons aller huiskamer in Beijum Oost te organiseren.

Zie ook het korte video-verslagje.

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

De heer Ruud van Erp verwees volledig terecht naar “Operatie Steenbreek” en “Eetbare stad” op Beijumnieuws (video).


Zie: http://www.operatiesteenbreek.nl/ en https://www.facebook.com/operatiesteenbreek/


En: http://www.operatiesteenbreek.nl/groningen/


Plus: http://www.operatiesteenbreek.nl/groningen/2017/02/09/gemeente-groningen-verlengt-subsidieregeling-voor-groen-dak/


Tot slot: http://www.operatiesteenbreek.nl/groningen/2017/06/26/braderij-brengt-bloei-naar-beijum/ (waarom lees ik dit nu pas?)


Citaat:

“Op zaterdag 24 juni van 13.00 – 16.00 uur is op ‘Plein Oost’ in Beijum door de buurtcentra van Beijum en WIJ Beijum de eerste braderij georganiseerd. Op de braderij waren ook ambassadeurs van Operatie Steenbreek en Eetbare Stad Groningen present om aandacht te vragen voor vergroening van de stad en om bezoekers te informeren over buurtmoestuinen. Ter plekke werden groene resultaten geboekt en plannen gesmeed!

Maar liefst 57 Beijumers kwamen een tegel uit hun tuin inleveren en kregen er een plant voor terug. Daarnaast ontstond een plan voor een nieuwe buurtmoestuin! Ook hebben kinderen van een BSO uit de buurt twee boomspiegels geadopteerd. Zij zorgen voortaan voor de ter plekke geplante bloemen en planten, en houden het onkruidvrij. Medewerkers van WIJ(k) werken adopteerden een bloembak, die tevens ter plekke voorzien werd van nieuwe planten en bloemen.” Einde citaat.


Over “Eetbare Stad:

http://eetbarestadgroningen.nl/


http://eetbarestadgroningen.nl/nieuws/braderij-brengt-bloei-naar-beijum/


Hier had veel meer reclame over bedreven moeten worden. Vooraf. Op meerdere media. Op de flyer stond wel korte informatie. Te kort. Geen digitale linken. De achterzijde was niet bedrukt! Erg jammer. Een gemiste kans.