donderdag 24 mei 2012

HÉT BEIJUMER BOEK (Video, deel 3) De presentatie van Hét Beijumer Boek op Plein Oost, deel 3 video. Op de bovenste foto ziet u een gedeelte van de aanwezigen staan luisteren naar de speech van burgemeester Rehwinkel. En dan de video, wat vindt good old Flip Klatter van het boek? Op het einde doet ook stadsdeelsecretaris Irma Zijlstra en duit in het zakje: "Geweldig."

Er volgen de komende dagen nog twee video's, die zijn meer toegesneden op een paar bijzondere bezoekers/deelnemers van het feest op Plein Oost.  Op 23 mei 2012 heeft Beijum geschiedenis geschreven. Waarom? Omdat het een geschiedenisboek over de eigen wijk heeft voortgebracht. En omdat het het imago van 'probleemwijk' definitief heeft afgeworpen. Geen slachtofferrol meer. Beijumers kunnen en mogen trots zijn op hum eigen wijkgeschiedenis. En op de mensen die dat in woord en beeld in het Beijumer Boek hebben neergezet.

11 opmerkingen:

Anoniem zei

Imago van probleemwijk definitief afgeworpen met praaachtboek?
Lees UniversiteitsKrant van 26 april 2012 over Kunst tussen bloemkool, waar studenten & wetenschappers op niets en niemand ontziende wijze hard worden geinformeerd over Beijum als probleemwijk: moord, misbruik, mislukte stedenbouw (achterin Beijum oogt Wibena-poortgebouw als strafgevangenis voor zware delinquenten, krochten en gangen in Godenkenheerd) enzovoort.
Ook SEV-publicaties 2012 "Bloemkoolwijk toekomstbestendig maken" en Bloeiende Bloemkoolwijken", met daarin Marielle Reneman (jarenlang als projectleider actief in Beijumer wijkvernieuwing) die nu verzucht, "Het kan vandaag of morgen weer misgaan".
Prachtboek; maar met voetjes op de grond blijven en geen rare conclusies trekken.

Anoniem zei

Poeh, de Universiteitskrant. Die is gezaghebbend zeg.
Moord, misbruik en mislukte stedenbouw. Is het soms allemaal op universitair niveau onderzocht?

Anoniem zei

Tussen de bedrijven door al een paar bladzijden gelezen. Nieuw voor mij is de bijnaam 'bloemkoolwijk' voor Beijum. Ook wel aardig is de oorspronkelijke Friese naam Beije (jongensnaam). Inderdaad de naam Beije komt nog voor bij ouderen.
Jan Bakker

anirnith zei

hahaha lekker negatief en naief... alsof al die shit in andere zogenaamde betere wijken niet voorkomt... kom op zeg haal je kop eens uit de krant en kom eens zelf kijken...

Anoniem zei

Het was een mooie middag al vond ik wel dat er een vervelende kerel met grijse haren en een bril liep te foto's maken die af en toe lelijke dingen liep te roepen

Kees Huizenga zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei

Wat de Universitetskrant meldt over Beijum als probleemwijk (ja, nog steeds) kan ik wel onderschrijven. Zelf woon ik rustig aan het Boterdiep, maar op andere plekken in deze wijk is het soms bar en boos, vooral de verloedering en vervuiling springen meteen in het oog. Dat is zeker niet zo in andere stadswijken ( uitezonderd misschien delen van de Korrewegwijk). Wat dat betreft spant Beijum wel de kroon. Staat bovendien in de top 5 van probleemwijken in Nederland (bron: CBS).
Hopelijk is dit boek 'een pleister op wond'. Ik heb het in een adem uitgelezen, en weet nu meer over de achtergrond van dit gebied.
Jan Bakker

Anoniem zei

Wat de Universitetskrant meldt over Beijum als probleemwijk (ja, nog steeds) kan ik wel onderschrijven. Zelf woon ik rustig aan het Boterdiep, maar op andere plekken in deze wijk is het soms bar en boos, vooral de verloedering en vervuiling springen meteen in het oog. Dat is zeker niet zo in andere stadswijken ( uitezonderd misschien delen van de Korrewegwijk). Wat dat betreft spant Beijum wel de kroon. Staat bovendien in de top 5 van probleemwijken in Nederland (bron: CBS).
Hopelijk is dit boek 'een pleister op wond'. Ik heb het in een adem uitgelezen, en weet nu meer over de achtergrond van dit gebied.
Jan Bakker

Kees Huizenga zei

Uit bovengenoemde link citeer ik uit het verslag van de BOB-bestuursvergadering van 25 mei 2010, punt 6.1. sub a (over de NLA-wijkteam Beijum-vergadering van 20 mei 2010):

“- €48.000,- boek + site historie Beijum, waarvan 1/3e deel over laatste 30 jaar Beijum zal gaan. Er komt een begeleidingsgroep met o.a. Menno Fritsma en Theo Smit; alle leden wijkteam enthousiast, wij niet. Aangenomen.” Einde citaat.

Dat is duidelijke negatieve taal. Waarom de BOB-vertegenwoordigers “niet enthousiast” waren, wordt helaas niet vermeld. Dikke BOB-mist dus! Alleen de BOB-vertegenwoordigers in het NLA-wijkteam hadden deze eenzame mening. Irma Zijlstra en Leo van Gent van de SDC Noorddijk, Ruud van Erp van de Vensterscholen in Noorddijk, Francis Nijdam van STIEL en anderen waren hiervan getuigen.
In het secretarieel jaarverslag van de BOB over het jaar 2010 werd hierover uiteraard niets vermeld. De Beijumers (gegeven de openbaarheid van dit jaarverslag), de leden van de BOB en de aanwezige leden tijdens de Jaarvergadering 2010 (d.d. 15 maart 2011) werden wederom als onmondig aangezien. Waarvan melding.

Wat staat er in de Beijumkrant van mei 2012, pagina 14, derde kolom? Dit positief getoonzet citaat:

“Met recht is te zeggen dat dit boek niet alleen een koopje is, maar ook een must voor Beijumers, voor ex-Beijumers, voor Beijumers in spé, maar ook voor iedereen die verder Beijum een warm hart toedraagt, geïnteresseerd is in Beijum en al die mensen die daar wonen.” Einde citaat.

Dit is gans andere taal dan de woorden van mei 2010. Wat is de reden van deze grote koersverandering, beste BOBbers? Droeg de BOB in 2010 geen “warm hart” voor de wijk Beijum? Hoe valt dit te rijmen met de statutaire doelstelling van de BOB? Speelden er persoonlijke factoren een rol? Is thans sprake van opportunistisch windvaangedrag (kijken hoe de wind draait)? Nu drs. Jaap van Leeuwen met zijn Historische Werkgroep Beijum een grootse daad heeft verricht.

Johan Fehrmann zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Kees Huizenga zei

Hierbij de rest van mijn reactie van 25 mei 2012:

1. De voorzitter van de BOB was op 23 mei 2012 niet bij de uitreiking aanwezig. Zeer opmerkelijk. Marjo van Dijken en Henk Oostinga waren als oud-voorzitters van de BOB wel aanwezig. Zie de foto bij dit weblogbericht. Dat getuigt van grote klasse!


2. Wat veel mensen niet weten is dat in het recente verleden (20 mei 2010) de twee vertegenwoordigers van de BOB in het NLA-wijkteam Beijum tegenstanders van de forse NLA-subsidie van € 48.000,- voor het Beijumboek plus de Beijumboekwebsite ( zie www.beijum.info ) waren. Vanwege "oud zeer" waren ze “niet enthousiast”. Het gaat om Tiemen W. en John V. van de BOB. Dit feit geeft treffend aan dat de BOB niet geworteld is in de samenleving van Beijum. Noch feitelijk, noch historisch.

Het Beijumboek heeft een oplage van 1600 exemplaren. Gesteld dat tweederde van de NLA-subsidie naar het Beijumboek gaat, dan zit er een subsidiebedrag van € 20,- op elk Beijumboek. Tenzij er een tweede druk komt.

Reeds nu een link van een weblogbericht van Beijumnieuws d.d. 18 maart 2011 over het Beijumboek in wording (met 34 reacties):

http://beijumnieuws.blogspot.com/2011/03/er-wordt-gewerkt-aan-het-boek-over.html

Zie met name mijn reactie van 22 maart 2011, 14:05 uur.

25 mei 2012, 15:47 uur