vrijdag 11 mei 2012

VIER EXCURSIES IN EN ROND BEIJUM

Op de fiets door de Groene Long in Beijum

De afdeling voor Natuur en Duurzaamheideducatie van de gemeente Groningen (NDE) organiseert dit jaar vier natuurexcursies in en om Beijum. Zaterdag 12 mei vindt de eerste excursie plaats: ‘Flora en Fauna van de Groene Long’, met Klaas van Nierop, stadsecoloog van de gemeente Groningen.
Op weinig plekken in de stad vind je zoveel natuur als in Beijum. Bomen, bermen, tuinen en grasland: de Beijumse ‘Groene Long’ lijkt ver van het stadsgedruis verwijderd. Het biedt een variatie aan plant- en diersoorten, zoals verschillende (beschermde) vleermuissoorten, marters, egels, muizen, vlinders en zelfs reeën. Daarnaast kent Beijum een variëteit aan schone sloten. Het heldere water bij de ecologische oevers zit boordevol leven in de vorm van planten, libellen, waterkevers, geelgerande watertorren en bootsmannetjes.
Vogels, nachtvlinders en vleermuizen
NDE organiseert dit jaar daarom vier excursies in Beijum waarbij achtereenvolgens de groene long, vogels, nachtvlinders en vleermuizen centraal staan. De excursies starten vanaf het bezoekerscentrum in de Boerderijum in Beijum en worden afwisselend geleid door de natuurgidsen Klaas van Nierop, Leo Stockmann, Kees Boele en Jan van Muijlwijk. Deelname is gratis.
Startpunt: Boerderijum
Ook de excursie door de ecologische verbindingszone en de Groene Long start om 10.00 uur vanuit de Boerderijum in Beijum. De tocht is per fiets. Zo kan de rijke ecologische zone op meerdere punten nader bekeken worden. Deelnemers kunnen zich tot vrijdag 11 mei tot 12.00 uur opgeven bij NDE, 050-367 63 21, of nde@groningen.nl . Mocht de excursie al vol zitten, dan wilt u zich wellicht opgeven voor de overige excursies. Deze worden gehouden op:
Zaterdag 1 juni: Vogelexcursie o.l.v. Leo Stockmann
Vrijdag 22 juni: Nachtvlindernacht o.l.v. Kees Boele
Zaterdag 29 september: Vleermuizenexcursie o.l.v. Jan van Muijlwijk.
Meer informatie, zoals aanvangstijden, kunt u vinden op de pagina van het bezoekerscentrum op www.ndegroningen.nl , of www.gemeente.groningen.nl/duurzaamheideducatie .

Tekst + foto opgestuurd door Jothea Brouwer, medewerker Natuur en Duurzaamheidseducatie (NDE)

Geen opmerkingen: