zondag 13 mei 2012

OVER DE DOEFMAT EN DE DIJK

Archieffoto: bouw de Dijk in 2009
Er zijn zo van die wijkonderwerpen waar ondergetekende echt even voor moet gaan zitten. Wat is wijsheid? Wat wel, en wat niet publiceren? De gevoeligheid spat van het nu te behandelen onderwerp af. Waarom? Omdat ouders altijd het beste voor hun kind willen. En daarom meestal zorgvuldig, en soms na lang zoeken, een basisschool voor hun kroost uitzoeken waarvan ze denken dat hun kind daar goed gaat gedijen. Kwestie van vertrouwd en veilig voelen, en denken dat je kind zich er op z'n gemak gaat voelen en zich hier optimaal kan ontplooien en goed kan leren.
Bijna een week geleden werd ik ingelicht over het feit dat er wat stond te gebeuren met twee Beijumer scholen. Er kwam een mail vanuit De Dijk:
Vrijdag gaat een brief mee met de kinderen met onderstaande strekking. Maandagavond is er een informatieavond voor de ouders van de school. Op 1 januari 2010 is het openbaar onderwijs in de stad Groningen verzelfstandigd. Er is een nieuwe stichting opgericht, O2G2 (Openbaar Onderwijs Groep Groningen) en we zijn dus vanaf dat moment losgemaakt van de gemeente Groningen. Dat dit niet geheel zonder problemen is verlopen, hebben we u in de afgelopen twee jaren wel eens gemeld. Bovendien hebt u hier ook in de media het één en ander over kunnen lezen.
Maar los van de problemen, die door de overdracht van gemeente naar stichting zijn ontstaan, kwam de nieuwe stichting er al vrij snel achter, dat voor een gezonde bedrijfsvoering een aantal openbare basisscholen in de stad Groningen te weinig leerlingen heeft. De norm voor een school zou op ongeveer 300 leerlingen moeten liggen.
In Beijum voldoen onze school en De Doefmat hier niet aan. Er zijn daarom gesprekken gevoerd met de betrokken geledingen gevoerd over een samenvoeging van beide scholen. Deze samenvoeging zal zijn beslag moeten krijgen op 1 augustus 2013. Volgend schooljaar verandert er dus nog niets.

Het was de bedoeling om dit nieuws tot aanstaande dinsdag onder de pet te houden. Echter, de zaterdag-editie van Dagblad van het Noorden besteed er aandacht aan, weliswaar op stadsniveau en niet op gedetailleerd Beijumer niveau, en op diverse sociale media zingt het nieuws reeds rond. De papieren versie van Dagblad van het Noorden vermeldde gisteren op de voorpagina: Het openbaar onderwijs in de stad gaat drastisch gesaneerd worden.  Het bestuur van het openbaar onderwijs in de stad (02G2) wil in Beijum. Lewenborg, Korrewegwijk/ De Hoogte, Vinkhuizen en Oosterpark/binnenstad scholen laten fuseren en locaties afstoten. Verderop in de krant staat aangegeven dat er zelfs twee locaties in de wijk zullen gaan sluiten. De Dijk en de Doefmat zullen naar een locatie moeten, en ook de beide Beijumkorf-locaties zullen zullen naar een plek gereduceert gaan worden.
Na eerst te hebben afgesproken om tot aankomende dinsdag mediastilte in acht te nemen, werd gisteren groen licht gegeven, er was toch geen houden meer aan gezien de berichten op sociale media en in het Dagblad: 'Publiceer er maar over. We hebben op de Dijk de grote kern van betrokken ouders vrijdag reeds ingelicht'.

Het relatief harde wijknieuws luidt: Montessorischool de Dijk en de Doefmat zullen vanaf het begin van het schooljaar 2013-2014 worden samengevoegd. Het is in die zin hard, omdat de economische motieven vanuit de stad Groninger politiek technocratisch gezien simpel en gemakkelijk overkomen. Maar het emotionele verhaal op wijk- en gezinsverband zal er ongetwijfeld meer in gaan hakken. Hoezo wil een ouder van de Doefmat zijn of haar kind op de Dijk hebben? En omgekeerd? Ze kozen toch ooit voor een school om de specifieke cultuur en wijze van lesgeven? Omdat ze zich er thuisvoelden en met de gedachtegang dat ze hoopten dat hun kind er zich wel zou gaan voelen, en zou gaan groeien en bloeien?
De eigen identiteit van beide scholen zal naar eigen verwachting door de fusie verloren gaan, immers een ouder van een schoolgaand kind van de Doefmat heeft nooit gekozen voor Montessori-onderwijs. En omgekeerd geldt hetzelfde. Het zal, aldus m'n simpele conclusie, een neutrale nieuwe school moeten worden. Maar, voor welk gebouw kies je dan? Je kunt toch moelijk een nog gloednieuw gebouw de Dijk opgeven?

Wat een gedoe, dames en heren. Ondergetekende moet zeggen dat hij de ontwikkelingen rond de Dijk de afgelopen jaren veel intensiever heeft gevolgd dan die bij de Doefmat. Laatstgenoemde school was en is een toonbeeld van een stabiele en rustige basisschool in Beijum. Niemand die hier zal zitten wachten op onrust, verandering en onzekerheid. En de Dijk? De nieuwe school zit net een jaar of drie in rustig en stabiel vaarwater. Ouders die tevreden zijn met hun nieuwe school, en kinderen die binnen een rustige en evenwichtige schoolcultuur tot hun recht komen en het onderwijs krijgen waar hun ouders ooit voor hebben gekozen. De spoken uit het verleden, in de vorm van tweespalt in het team en emotionele ouders, leken definitief te zijn verjaagd. Heb je hier eindelijk rust en stabiliteit, wordt er omwille van cijfers en geld weer onzekerheid gecreëerd en zullen emoties naar verachting om de hoek komen kijken. Het is bepaald geen technische aangelegenheid om twee totaal verschillende schoolteams samen te voegen.
Het kan zijn dat het mee gaat vallen, maar de combinatie ouders, kinderen en schoolkeuze is een verre van zakelijke combinatie. Rationele én gevoelsmatige overwegingen en uiteindelijke beslissingen gaan hierin altijd hand in hand.

In dit stad-Groninger tijdsgewricht zal menigeen zich bij het ten gehore komen van dit soort bezuinigingsnieuws nog eens achter de oren krabben. Want, hoezo een dure Forum laten bouwen en een miljoenen eoro's kostende tram laten aanleggen? Is dat nou belangrijker dan schoolgaande kinderen in de stad hun vertrouwde en veilige school te laten behouden? Was het niet wenselijker geweest als de technocraten met hun botte bezuinigingsdrift zich eerst hadden verdiept in de gevoeligheden zoals die in een wijk (dorp) als Beijum leven?
 Het kan ook zijn dat ondergetekende het te problematisch en te pessimistisch bekijkt. Liggen er ook kansen als de Doefmat en de Dijk gaan fuseren? Zijn de (cultuur en visie)hobbels toch relatief gemakkelijk te nemen, en zijn alle betrokkenen in staat om water bij de wijn doen en er het beste van te maken? Of gaan de hakken in het zand? Kunnen beide gevestigde scholen in de wijk elkaar versterken?  Dat zal de tijd moeten  leren. 
Komende week zullen de directeuren van beide scholen met een gezamenlijke verklaring komen. En wellicht volgen hier dan ook meningen van ouders en andere betrokkenen.
Wordt vervolgd.

21 opmerkingen:

Anoniem zei

Een erg lang bericht om gewoon te zeggen dat het klote is voor ouders en kinderen van de scholen. Bah, politiek.

M. zei

Wat je zegt, wat zal het weer een onrust geven. Jammer.

Anoniem zei

twee totaal verschilende scholen.....
op deze Montessorischool bepaald het kind zijn leertempo en bij de Doefmat gaat dit volgens de landelijke regels. Als de leerlingen van de Doefmat naar de Montessorischool (de dijk) moeten dan zal dat een flinke achteruitgang zijn voor de Doefmatjes.
mijn conclusie is: de Montessori onderwijs opheffen en het landelijke onderwijs van de basisschool in voeren in de Dijk. op deze manier komt er een goed onderwijs in de Dijk samen met de Doefmat.

Anoniem zei

@Anoniem, 23.06, En al die ouders dan die voor Montessorionderwies hebben gekozen. Is nogal bot gesteld

Anoniem zei

Montessori De Dijk is met de nieuwbouw niet uit de problemen geholpen; het is en blijft een kleine school die weinig kinderen uit de buurt trekt. Ruim eenderde van de leerlingen komt van elders uit stad, van buiten de wijk Beijum. Ondanks pogingen om met veel wijkvernieuwingsgeld (o.a. lokaal akkoord) de school op te leuken is het mislukt een verbinding te leggen tussen woonbuurt en school - nog steeds gaan de meeste kinderen uit de buurt naar andere Beijumer scholen. Er is geen markt voor Montessori in Beijum-Oost kan je ook concluderen.
De Doefmat is een ander verhaal. De school ligt in het oudste deel van Beijum, met veel koophuizen. Er zijn daar veel lege-nest-huishoudens; jonge kinderen zijn schaars, en ook de toestroom uit de Hunze stokt voor de Doefmat. Bestuurlijke fusie tussen Doefmat en de Dijk, met op termijn ook samenvoegen tot 1 locatie in Beijum-Oost lijkt het beste.
Want in Beijum-Oost verdwijnt de Zwerm als nevenvestiging van de 10 jaar geleden al bestuurlijk gefuseerde Beijumkorf. De Zwerm krimpt ieder jaar verder, met samengevoegde groepen (twee leerjaren in een groep), en ieder jaar een leerkracht minder. Bijzondere aandacht verdient nog wel de speciale positie van de Zwerm als de Beijumer school met aandacht voor kinderen met persoonlijke en sociale problemen. De school heeft een extra pedagogische functie, maatwerk voor achterstandswijk-deel Beijum-Oost. Er moet een oplossing bedacht hoe deze functie overeind te houden; misschien op de nieuwe samenvoeging De Dijk/Doefmat-school in Beijum-Oost?
Wat zijn de precieze cijfers overigens van alle Beijumer basisscholen van de laatste 1 oktober-telling uitgesplitst naar leerjaar?

Anoniem zei

Eerst wil ik Johan complimenteren met zijn integere berichtgeving over deze kwestie. Net als acht jaar geleden in de turbulentste periode van de Montessorischool: altijd met veel respect naar alle partijen toe. Ik kan alleen maar zeggen het verdrietig te vinden wat er staat te gebeuren. Het moet toch mogelijk zijn om Montessorionderwijs en Doefmatonderwijs in een gebouw samen te brengen?
Ouder van een lief Montessoriekind

Anoniem zei

Waarom hoor ik niemand over de samenvoeging van scholen, maar mét behoud van hun eigen onderwijs.

Je kan toch ook één directeur aanstellen, en vervolgens twee locaties hebben (De Dijk, en de Doefmat). Dan behou je iedereen zijn bewuste keuze van zijn kind en hoef je niemand te kwetsen of onderwijsrichtingen te splitsen.

Groetjes, moeder van Doefmat-kind.

Anoniem zei

Ik heb heel bewust gekozen voor de Dijk: de pedagogische visie van Maria Montessori, de onderwijskundige aanpak en het prachtige gebouw. Het kan toch niet zijn, dat de 1e Montessori basisschool in Groningen verdwijnt? Juist de verscheidenheid aan scholen en hun visie hoort bij een wijk als Beijum. En als er op meerdere basisscholen in Beijum een leerlingtekort te verwachten valt, zijn er dan ook andere fusiemogelijkheden? Het lijkt mij dat de Zwerm en de Doefmat qua onderwijs beter bijelkaar aansluiten (kinderen met speciale leerbehoefte).

Alie zei

sterkte voor alle betrokkenen, het zal veel onrust met zich mee brengen voor ouders, kinderen en ook leerkrachten. Een fusie is over het algemeen de eerste noodgreep. Hopelijk komen alle partijen er goed uit samen en ontstaat er een compromis waar iedereen goed mee kan leven, leren en werken!

Kees Huizenga zei

De BOB over de sanering van het openbaar onderwijs in Beijum (deel 1)

De Bewonersorganisatie Beijum (BOB) heeft op haar website een zeer geprofileerd artikel staan, gedateerd op 12 mei 2012. De BOB roffelt sterk op de trom. Het lijkt me verstandig toe eerst het beleidsveld van de scholen de mond te gunnen. Ik doel op de leerkrachten, de medezeggenschapsraden, de directeuren/directies, de ouderraden, de ouders, de leerlingen, de schoolcommissies, etc.
Feit is dat de ouders en leerlingen door de betrokken scholen zelf op de hoogte zijn gesteld door een brief van de schoolleiding (met dank aan Beijumnieuws en onder meer de directeur van De Dijk). De eerste vraag van de BOB (zie deel 2) is derhalve geheel onjuist. Vraag drie van de BOB (zie deel 2) is geheel juist. Die over de nieuwbouw van de Eerste Montessorischool.

Citaat van de website van de BOB:

“In Beijum zullen ook schoollocaties verdwijnen, zegt Schreur (voorzitter van het CvB van O2G2, KBH). Er zijn in de wijk nu drie openbare scholen met vier locaties. De Dijk en De Doefmat zijn klein, de Beijumkorf is groot en heeft twee locaties. “We willen hier terug naar twee scholen en twee locaties.”

In eerste instantie lijkt het misschien een staaltje blufpoker van O2G2. Zoals wellicht bekend, wordt er tussen gemeente en O2G2 al een paar jaar flink gesteggeld over het bedrag wat O2G2 van de gemeente krijgt om de scholen te besturen. Tussen wat O2G2 wil en zegt nodig te hebben en wat de gemeente geeft, zit een verschil van meerdere miljoenen. Dreigen met sluiting van scholen zou daarin een zet kunnen zijn om de gemeente verder onder druk te zetten.

Van verschillende ouders hebben we echter begrepen dat er maandag 14 mei informatiebijeenkomsten zijn in diverse scholen in de wijk. De plannen lijken dan ook in een verdergaand stadium te verkeren dan alleen bluf.
Dat roept uiteraard wel de nodige vragen op."

Kees Huizenga zei

De BOB over de sanering van het openbaar onderwijs in Beijum (deel 2)

“Dat roept uiteraard wel de nodige vragen op.

* Waarom moeten ouders uit de krant halen dat er wellicht zulke vergaande plannen zijn met de school van hun kind(eren)? Was dat niet anders te regelen? Worden ze tijdens de informatiebijeenkomsten voor voldongen feiten gesteld? Wat kunnen oudercommissies nog doen?

* Wanneer zijn scholen klein, te klein om zelfstandig door te gaan? Komen we de laatste tijd in het hele land niet juist terug van al die fusiescholen? In dezelfde krant stond op pagina 13 een artikel over de kermis dat ook een portret gaf van de ‘kermisschool’. Zes kinderen die samen de groepen 5 t/m 8 vormden en die liever op deze school zitten dan op de ‘winterschool’ zoals ze het zelf zeggen, de basisschool in hun winterwoonplaats.

* Nog even afgezien van de keuze welke 2 van de 4 locaties dicht moeten, is er in alle gevallen sprake van kapitaalvernietiging. De Dijk heeft een splinternieuw gebouw dat zelfs een landelijke architectuurprijs won. Een paar jaar geleden is de buurthuisfunctie van de Beijumkorf aan de Jaltadaheerd geminimaliseerd ten gunste van de schoolfunctie. Betekent dit dat De Doefmat en de Beijumkorflocatie aan de Fultsemaheerd verdwijnen? En wat zou daar dan in terug moeten komen?

* Bij De Beijumkorf aan de Fultsemaheerd zijn precies een jaar geleden de werkzaamheden uitgevoerd in het kader van de Veilige Schoolaanpak, bij De Doefmat worden ze deze weken uitgevoerd en de plannen voor aanpak van de Beijumkorf aan de Jaltadaheerd zijn ook al vastgesteld. Bij deze laatste school betaalt het Nieuw Lokaal Akkoord ook een deel van de aanpak.

* Bij alle 4 de scholen zijn de schoolpleinen aangepakt zodat ze ook na schooltijd door de buurt gebruikt kunnen worden. Een niet onaanzienlijk deel van die kosten zijn ook vanuit het Nieuw Lokaal Akkoord betaald, met als uitschieter meer dan een ton bij De Dijk.

Volgens O2G2 zullen de gevolgen van deze sanering in het schooljaar 2013-2014 merkbaar worden. Als we dat goed begrijpen betekent dit dat binnen een jaar alle beslissingen moeten zijn gevallen.

De toekomst en vormgeving van het Openbaar Onderwijs in Beijum is wat ons betreft geen zaak van O2G2 alleen. Ouders en andere wijkbewoners hebben niet alleen mede vormgegeven aan het onderwijs, maar ook meebetaald aan voorzieningen voor en rond dat onderwijs. We kunnen het ons dan ook niet voorstellen dat die besluiten worden genomen zonder fatsoenlijk overleg met ouders en andere betrokkenen in de wijk.” Einde citaat.

P.S.: Binnenkort komt nader commentaar van mij. Onder anderen over die norm van minimaal 300 leerlingen. Heeft de gemeenteraad hierover een besluit genomen of is de gemeenteraad c.q. de wethouder van onderwijs in dezen niet meer bevoegd? Met grote dank aan die dure verzelfstandiging!!!

Anoniem zei

Het is een misverstand om de Doefmat een stabiele school te noemen. Het is een zinkend, stuurloos schip. En dit is al jaren zo. Het leerlingenaantal zakt omlaag en het einde daarvan is nog niet in zicht. Ik heb gelukkig zelf op tijd de keuze gemaakt om mijn kinderen bij de Doefmat weg te halen om ze vervolgens een aantal zeer leerzame jaren op de Dijk te geven. Het zou voor vele kinderen verschrikkelijk zijn om les te krijgen volgens het starre onderwijssysteem van de Doefmat. Samenvoegen zal de redding kunnen zijn voor de Doefmat, maar voor de Dijk is het alleen maar inleveren....helaas!

Anoniem zei

Doe BOB spoort niet, daar komen mensen steeds meer achter. Domme hijgererige leugens verkondigen al zouden ouders informatie uit de krant hebben moeten halen. Alle ouders zijn vrijdag ingelicht. Dat krijg je als je alle verslaggevers wegjaagt en geen journalistiek nivo meer haalt, je jezelf wil opgeilen en profileren en over de ruggen van ouders en leerkrachten leugens verkondigd.Hebben ze met de schoolbesturen overleg gevoerd zoals Beijumnieuws wel deed. Als ze een beetje fatsoen in hun donders hebben bieden ze excusesaan voor de onzin die ze verspreiden. Beneden alle peil!!
Een ouder.

Anoniem zei

Een school die niet rendabel is, is een school die niet rendabel is. Moet je daar jarenlang duur verdiend geld in blijven pompen... Of moet je een keer de knoop doorhakken.
Hoe triest voor de ouders ook, ik denk dat kinderen op zich zeer flexibel zijn en dit wel aan kunnen.
Laten we ook niet vergeten dat in Groningen het aantal schoolverlaters sterk is toegenomen, dus ergens gaat er in de basis toch iets mis. Ook al maken ouders zulke goede keuzes.
Iedere verandering hoeft zeker geen verslechtering te zijn.
Ik vraag mij af waarom mensen altijd zo bang zijn voor veranderingen terwijl straks hun kinderen in een maatschappij komen waar flexibiliteit in werken een eerste vereiste lijkt te worden.

Anoniem zei

Internetkrant Lijn6:
Doefmat telt nu 180 leerlingen. De Dijk 145 leerlingen. Huidige aantal, aan eind schooljaar (groep 8 staat op punt naar middelbare school te gaan).

Anoniem zei

Niet netjes van de bewonersorganisatie om te publiceren zonder hoor en wederhoor. En zonder toestemming. Dat onwaarheden niet worden gecontroleerd is een gospé.

Anoniem zei

jammer dat de Doefmat als een instabiel, star en zinkend schip wordt afgespiegeld.
Ik begrijp dat er mensen zijn die uit persoonlijke overwegingen een keuze hebben gemaakt om van de Doefmat naar de Dijk te gaan.
Maar als zeer tevreden ouder van twee Doefmat kinderen vind ik dit een zeer kortzichtige en beperkte opvatting.
Sommige leerstrategien liggen een kind nu meer dan een andere. Net als sommige leerkrachten nu eenmaal meer bij het ene kind passen dan bij het andere. Ik denk niet dat een kind op de Dijk per definitie meer leerzame jaren heeft dan een kind op de Doefmat, maar dat het sterk afhankelijk is hoe het binnenkomt bij het kind.
Ik denk dat we dit moeten zien als een kans waarbij we vooral moeten bekijken of er een mogelijkheid bestaat waarbij we het beste uit beide onderwijsconcepten kunnen gebruiken voor het ontwikkelen van een onderwijsconcept waar plaats is voor meerdere leerstrategien en ze allerlei soorten leerlingen op een juiste wijze onderwijs kunnen aanbieden.

een Doefmat-ouder

Ouder de Dijk. zei

Ah joh, laten die lui van de bob oprotten met hun domme achterlijke praatjes. Het is moeilijk zat, hoe kunnen we onze kinderen en die van de Dijk een fijne basisschoolperiode geven? Nee, wij ouders gaan niet tegenover elkaar staan, we hebben één doel: onze kinderee!

Anoniem zei

Pardon, ik bedoe": en die van de Doefmat

Anoniem zei

Dank voor de terughoudendheid,

Kees Huizenga zei

Vele vragen en OCSW-tips

Graag zou ik willen weten wie formeel bevoegd is om te besluiten dat een basisschool een minimumaantal van 300 leerlingen moet hebben.
Is dat de uitsluitende bevoegdheid van het College van Bestuur van O2G2, omdat de gemeente Groningen haar bevoegdheden aan deze openbare onderwijsstichting heeft overgedragen? Aan wie moet het College van Bestuur van O2G2 verantwoording afleggen?

Nog concreter: welke sturingsmechanismen heeft de gemeente Groningen nog overgehouden?
Kan de gemeente nog aansturen op hoofdlijnen? Zijn er prestatieafspraken vastgelegd? Vergelijk een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) bij de rijksoverheid. Bijvoorbeeld ProRail.
Staan de wethouder van Onderwijs en de gemeenteraad thans geheel buitenspel? Feit is dat vorige week de raadscommissie van Onderwijs & Welzijn vertrouwelijk is geïnformeerd.
De statuten van de stichting O2G2 kunnen procedurele informatie leveren. Die zijn op te vragen bij de dienst OCSW en bij O2G2. Ik ga dit doen.

In welke mate kan O2G2 alsnog maatwerk per wijk leveren, gegeven nader wijkoverleg en ouderparticipatie? Of is een duur rapport van organisatieadviesbureau Berenschot BV een dictaat voor het openbaar onderwijsveld in Groningen?

Is het onderwijs op neoliberale leest te schoeien?

Wat zijn de voordelen van kleinschalige scholen? Ook voor de directe schoolomgeving.

Welke rechtspersoon is eigenaar van de schoolgebouwen van de basisscholen? Is dat de gemeente Groningen of de stichting O2G2?

Wat gaat er in de toekomst gebeuren met de buurtcentra, die verbonden zijn met de basisscholen? Stel dat De Doefmat moet gaan sluiten, dan vervalt ook de kinderopvang bij Het Heerdenhoes. Het is erg belangrijk dat de gevolgen voor het buurthuiswerk worden meegewogen bij de sluiting van een basisschool. De stichting Buurtcentra in Beijum, de BIB, is daarom een onmisbare gesprekspartner voor O2G2. Evenals de ouders en de Medezeggenschapsraden (Mr) van de basisscholen. Het is namelijk niet zonder reden dat bij drie openbare basisscholen in Beijum een buurtcentrum is aangebouwd of geïncorporeerd (zoals vroeger bij de Beijumkorf).

Is die norm van 300 leerlingen ook onderwijskundig geïndiceerd? Of spelen er enkel "bedrijfskundige" argumenten?

Hoe zit het in dit verband met actieve bewonersparticipatie? Wat is de rol in dezen van de SDC Noorddijk?
Zie: http://www.zonlichtenruimte.nl/convenantwijkengemeente.pdf

Waarom werkt O2G2 met een voldongen feiten politiek?
Zie in dit verband de prachtige OCSW-tips van Operatie Achtertuin:
http://www.zonlichtenruimte.nl/Operatie_Achtertuin1.pdf
Uit april 2003.
Tip 1 luidt: “Plaats omwonenden niet voor voldongen feiten.”
Tip 2 luidt: “Neem de projecten in samenhang.”