woensdag 16 mei 2012

ROND HET KRUISPUNT BEIJUM-ZUID (1)

We blijven nog even bij Ring Oost. Het kan het begin van een nieuwe serie zijn. Met vele, vele afleveringen. Want er staat wat te gebeuren bij ons aller voorportaal, onze hoofdingang Beijum-Zuid. Gistermiddag fietste ondergetekende langzaam over het Heerdenpad, ter hoogte van Kruispunt Beijum-Zuid. Interessant genoeg om af en toe langs te fietsen of wandelen met de camera in de aanslag. De muziek is dit keer van Tim Hardin: hang on to a dream. De serie zal geen vaste regelmaat kennen, en de de lengte van de komende video's zal varieren qua tijdsuur.
Vanochtend kwam via Ring Groningen nog meer informatie binnen:
Start archeologische werkzaamheden bij Oostelijke Ringweg
Vanaf deze week starten archeologische werkzaamheden langs de Oostelijke Ringweg ter hoogte van het Meedenpad bij Beijum-Zuid. Studenten van de opleiding Archeologie van de Rijksuniversiteit leggen in samenwerking met het archeologisch onderzoeks- en adviesbureau De Steekproef en de gemeente Groningen hier diverse proefsleuven aan. De aanleiding voor het onderzoek zijn de geplande aanpassingen aan de Oostelijke Ringweg/ Beneluxweg en de fietsbrug, onderdeel van het Meedenpad, uitgevoerd door de provincie Groningen. De verwachting is dat deze archeologische werkzaamheden ongeveer vier weken gaan duren.
Werkzaamheden archeologie
Aan de noordzijde van het Meedenpad en de oostzijde van de Oostelijke Ringweg ligt het restant van de borg Zorgwijk. Op basis van een vooronderzoek - waarbij de bodem van de gracht en een bewoningslaag van de borg zijn aangetroffen - heeft de provincie Groningen, in overleg met de gemeente Groningen, ervoor gekozen vervolgonderzoek uit te laten voeren in de vorm van een archeologische opgraving. Zo worden er onder meer proefsleuven aangelegd ter hoogte van het Meedenpad. Eerstejaars archeologiestudenten van de RUG krijgen de mogelijkheid om tijdens dit onderzoek stage te lopen. Nadat de sleuven zijn ontgraven en gearchiveerd door de Steekproef mogen de studenten van de RUG de sleuven verder onderzoeken.
Historie Borg Zorgwijk
Aan de noordzijde van het Meedenpad en de oostzijde van de Oostelijke Ringweg, ligt het Zorgwijkterrein. Hier stond vroeger de borg Zorgwijk. Aan de westzijde van het Meedenpad en de zuidzijde van de Oostelijke Ringweg ligt het Ulgersmaborg terrein. Dit is het terrein waar vroeger de Ulgersmaborg stond en wat nu een beschermd archeologisch rijksmonument is (Pop Dijkemaweg 106). Op de huidige topografische kaarten staat deze boerderij aangegeven met de naam 'Zorgwijk'.

Geen opmerkingen: