vrijdag 17 november 2017

AANBRENGEN LED VERLICHTING OVERSTEEKPLAATSEN UITGESTELD


"Het aanbrengen van de LED verlichting bij eerder genoemde oversteekplaatsen is vanwege het natte weer uitgesteld. Er moeten eerst een paar droge dagen komen."

Op de rechter afbeelding zien we een voorbeeld van LED verlichting.


Afgelopen maandag berichtte Beijumnieuws dat gisteren, donderdag, LED verlichting bij drie voetgangersoversteekplaatsen in de wijk, langs de wijkring, zou worden aangelegd.

Zie nog eens hier


De driehoek, burgemeester, OvJ en politie
Het bericht van afgelopen maandag was ingestuurd door bijna scheidend stadsdeelcoördinator Ruud van Erp.

Vanochtend mailde hij de twee bovenste zinnen van dit bericht, LED verlichting aanbrengen terwijl het buiten slof (nattig) is gaat niet.
Met een beetje geluk kan dit wel na het komende zonnige weekend.

Eergisteren werden notulen opgestuurd n.a.v. de veiligheidsavond in De Bron die op 7 maart is gehouden.Beste bewoner van Beijum,
U was in maart aanwezig in De Bron om samen met de burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie te praten over de veiligheid in de wijk. De belangrijkste thema’s die u noemde op de avond waren: de hoge snelheden op de wijkring, onoverzichtelijke oversteekplaatsen op de wijkring en overlast. U hebt in juli een overzicht ontvangen van de acties die naar aanleiding van de avond zijn uitgezet. Met deze mail informeren we u over een aantal openstaande actiepunten.  
Klachten van Beijumers zijn serieus genomen

Zebrapaden wijkringU gaf aan dat de zebrapaden in combinatie met onoverzichtelijke kruispunten op de wijkring voor een gevaarlijke situatie zorgen. In juli communiceerden we dat d
e gemeente heeft gekeken naar de veiligheid rond de 30 zebrapaden op de wijkring. Elke oversteek is apart beoordeeld op de criteria: ligging, zichtbaarheid en verlichting. Op basis daarvan is een plan opgesteld. Op basis van dit plan laat de gemeente bij drie zebrapaden LED verlichting op de grond plaatsen. Deze verlichting werkt op zonne-energie en heeft een lichtsensor. 

Zodra het donker wordt gaan de lampen automatisch aan. Het gaat hier om de zebrapaden :
Amkemaheerd – Heratemaheerd;
Amkemaheerd – Atensheerd;
Amkemaheerd – Ypemaheerd.

De voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van de lampen zijn vandaag gestart. Vanwege het natte weer was het vandaag niet mogelijk de lampen daadwerkelijk te installeren. Dit kan gedaan worden zodra er een paar droge zonnige dagen achter elkaar zijn geweest.

Verkeersoverlast
Ook in de maanden augustus en september heeft de politie op snelheid gecontroleerd. Incidenteel zijn er overtredingen geconstateerd. De politie zal ook in 2018 steekproefsgewijs controles uitvoeren.
Daarnaast heeft de politie ook ingezet op verkeersoverlast door bromfietsen. Het aantal overtredingen is gedaald ten opzichte van voorgaande jaren, desalniettemin zal de politie ook in 2018 doorgaan met controles.
Overlast
De punten over de veiligheid en overlast rondom de scholen, zijn besproken in juni en september tijdens lunches tussen de scholen en wethouder Mattias Gijsbertsen. Er is afgesproken dat de scholen gezamenlijk in gaan zetten in preventieve zin. Een voorbeeld hiervan is het project Vreedzame School.

Geen opmerkingen: