zondag 5 november 2017

DE ATENSHEERD OP DE SCHOP IVM HEERDENAANPAKIn het kader van de Heerdenaanpak lag de Atensheerd de afgelopen week op de schop. Ligt nog steeds op de schop, de werkzaamheden zijn nog niet afgerond.
Een gedeelte van de straat ligt eruit, er liggen bergen zand en er liggen witte vierkante bakken die ergens voor moeten dienen.

Over dat laatste, de witte bakken, zie daarvoor afbeelding links.


Foto's zijn afgelopen donderdag gemaakt. De blogger is niet heel technisch aangelegd, behalve de witte bakken weet hij ook niet wat de 'loopgraaf' op bovenstaande foto voor functie heeft of zal krijgen. Er werd zand gestort in een meters lange geul waar een soort van plastiek in was gelegd.

Zie ook de foto beneden, de Atensheerd loopt (tot nu toe) niet over van groen, kleur en fleur, integendeel, het ziet er verstedelijkt uit, praktisch alleen maar stenen.

Maar dat gaat dus veranderen. Benieuwd hoe het geheel er over twee weken bijligt.

En die grondwerkzaamheden, zal dat met dit bericht op OOG te maken hebben?


De Atensheerd in Beijum krijgt als eerste straat in Groningen waterpasserende bestrating, meldt de gemeente. Deze stenen voeren regenwater direct af naar de ondergrond. Hierdoor is er minder kans op wateroverlast. De aannemer begint in de laatste week van september.
De vernieuwing van de Atensheerd is onderdeel van de Heerdenaanpak. Daarin werken bewoners, gemeente, WIJ-team, politie en woningcorporaties samen aan het verbeteren en vernieuwen van de leefomgeving in Beijum. Niet alleen het uiterlijk van de wijk wordt aangepakt, maar ook sociale problemen, onveiligheid en jongerenoverlast.

Geen opmerkingen: