vrijdag 10 november 2017

BOUWEN AAN EEN NIEUW INNERSDIJK (12)

Het fundament van het te bouwen Derdengebouw op het Innersdijk-terrein wordt vanzelfsprekend erg stevig. Het wordt een hoog gebouw, en omdat Beijum in het aardbevingsgebied ligt, moet het hele gebouw van boven naar beneden, aardbevings-proof zijn.

En daar wordt aan gewerkt, zie de foto.
En bekijk ook de mini-video, foto en video zijn eergisteren gemaakt.

Bekijk de foto goed, links van het Derdengebouw komt een rij nieuwe huizen. De Melsemaheerd

Van hieruit bekeken, foto, komt ook nog een rij huizen van genoemde nieuwe heerd overdwars te liggen. Die huizenrij ligt achter het Derdengebouw.

Bewoners van De Zijlen komen in het Derdengebouw, WIJ-Beijum, de buurthuizen Heerdenhoes en Kleihorn.

Zoals bekend zitten het Heerdenhoes en WIJ-Beijum tot nu toe samen in één gebouw aan de Isebrandtsheerd.

Afgelopen week had Rtv-Noord een herfst komkommertijd-nieuwtje. Er zou gedoe zijn tussen het Heerdenhoes en WIJ omdat bezoekers in het buurtcentrum voor de koffie moeten betalen terwijl ze dat bij WIJ-BEIJUM gratis aangeboden krijgen.  

Het is misschien een idee om dit soort conflicten op te lossen voordat er samen een nieuw gebouw wordt betreden.
.

Geen opmerkingen: