woensdag 22 november 2017

WIJKKRANT DE BEIJUMER, EDITIE NOVEMBER 2017


De vierde editie van wijkkrant De Beijumer van het seizoen 2017/2018 valt deze dagen bij alle Beijumers zonder een NEE-sticker voor huis aan huis-bladen in de brievenbus.

Wat staat er zoal in? Een bericht over de te bouwen 44e heerd van Beijum, de Melsemaheerd, rond het te bouwen Innersdijk, een column van Arjan de Rooij, een bericht over een wijk-inloop, over kinderen van basisschool de Beijumkorf die aan de Plantsoenloop hebben meegedaan, de Milieustraat van 11 november, zakennieuws StudieBlik van Beijumse onderneemster Sabine van der Kolk, de Spulletjesmarkt in De Bron, en nog veel meer.

Tips, iets voor op de agenda, ingezonden brieven, in aanmerking willen komen voor een (gratis) zakennieuws-bericht, etc. redactie@beijumer.nl

In de komende december-editie komt o.a. een afscheidsinterview met de scheidende stadsdeelcoördinator Ruud van Erp, zie foto bij dit bericht, i.v.m. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Geen opmerkingen: