zaterdag 11 november 2017

MILIEUSTRAAT, SPULLETJESMARKT, SINT MAARTEN...

Het is zaterdag 11 november. Elf uur elf op de elfde van de elfde. Net als 5 december zit deze datum in ons bewustzijn gegrift. En er is wat te doen vandaag in Beijum.

Vanavond zullen weer drommen kinderen met ouders richting Winkelcentrum Beijum gaan. Om de lichtjes te laten branden, om te zingen, maar bovenal natuurlijk om er veel snoepgoed op te halen.

Ook is er, zoals al twee keer aangekondigd, een Milieustraat in de Wibena- en Froukemaheerd

Tot vervelens toe nog een keer Beijumers, dit grofvuil-project is er alleen voor bewoners uit genoemde heerden. En iedereen die in een andere heerd in Beijum woont: or-ga-ni-seer dit ook voor uw straat in plaats van te klagen waarom dit vandaag alleen in de Froukemaheerd en Wibenaheerd is.

Er is vandaag nog een activiteit, tot 15 uur vanmiddag is er Spulletjesmarkt in De Bron

De Beijumblogger is een groot gedeelte van de dag niet in Groningen-Beijum aanwezig.

Foto's zijn welkom.

Geen opmerkingen: