zaterdag 10 september 2011

COLLECTEREN VOOR KANKER

Bij nader inzien een rare kop boven dit blogbericht. Je gaat natuurlijk niet collecteren voor kanker, net zo min als dat je dat doet voor aids of voor een andere enge ziekte. Het zal m'n Grunninger inslag zijn: collecteren veur kanker. In feite collecteerden deze twee Beijumers, zie foto, afgelopen week natuurlijk tégen kanker. En van de weersomstuit weer voor de kankerstichting. Maar goed, je zult er maar last van hebben en op bed liggen te creperen, al of niet na een chemokuurbehandeling. Wat zul je blij zijn dat er dan frisse en gezonde mensen als deze dame en heer voor je langs de deuren gaan. Alhoewel? Daar staat je hoofd dan natuurlijk niet naar. En je koopt er in dat geval direct niks voor, terwijl er wel geld opgehaald wordt. Op de site Kankerbestrijding staat het wel erg wervend: 'Uw gift heeft mijn mama weer een morgen gegeven.' Een beetje marketting en manipuleren binnen het kankerwezen moet kunnen, moet je maar denken. Op de site staat ook dit:
Eén op de drie mensen krijgt kanker. Anderen maken het van dichtbij mee. Kanker raakt ons allemaal! Zou het niet mooi zijn als kanker niet langer een dodelijke ziekte is? Wij doen er alles aan om deze droom waar te maken. Daarvoor is veel onderzoek nodig. En onderzoek kost geld.  Daarom collecteren wij van 5 t/m 10 september voor KWF Kankerbestrijding. Sta op tegen kanker en geef gul aan onze collectant. Immers hoe meer collectanten geld inzamelen, hoe groter de opbrengst is en hoe meer geld er is voor onderzoek.

Geen opmerkingen: