dinsdag 13 september 2011

LEZING WILDE BIJEN/HOMMELS

(Ingezonden)
Het verborgen leven van wilde bijen
Op donderdag 22 september organiseert de Natuur en Milieufederatie Groningen een lezing over wilde bijen en hommels. Spreker is bijenkenner Anne Jan Loonstra, die al jaren onderzoek doet naar deze bedreigde insecten in het groen van de stad Groningen.
Achteruitgang
Aan de hand van bijzondere eigen foto’s en filmfragmenten vertelt Anne Jan Loonstra over het leven van de bij in relatie tot zijn leefomgeving. Daarnaast zal hij ingaan op mogelijke oorzaken van de achteruitgang van de (wilde) bijen en hommels en mogelijkheden voor hun bescherming.
Als projectmedewerker ecologie bij ecologisch adviesbureau Koeman en Bijkerk, doet Anne Jan Loonstra al jaren onderzoek naar het verborgen leven van deze boeiende, nuttige, maar ook sterk bedreigde insecten. Hij inventariseert het voorkomen van onder andere wilde bijen en hommels in de stad Groningen. Hierdoor heeft hij een goede kijk op de toestand van deze insecten in de stad.
De lezing is voor iedereen gratis toegankelijk en vindt plaats in het Duurzaamheidscentrum in de Openbare Bibliotheek Groningen, ingang vanaf de Poststraat. Aanvang is om 19.30u.

Geen opmerkingen: