vrijdag 16 september 2011

MAAIBELEID GEMEENTE GRONINGEN IRRITEERT

Klik foto groter
Het maaibeleid houdt de gemoederen in (nog steeds) de groenste wijk van de stad nog steeds bezig. Als eerste trok voormalig visboer Bronno Schut eind juni aan de bel. Zie hier. En zie ook dit blogbericht over het resultaat van niet maaien, locatie achter de viskar op Plein West.
Het gras en onkruid achter de genoemde viskar van Peggy staat o.a. al een half meter hoog. Je moet er van houden, maar dat doet niet iedereen. Een lezer benaderde stadsdeelbeheerder Peter Homan van het stadsdeel Noorddijk, want waarom kan hier niet gemaaid worden? Dat lijkt toch veel beter?
Homan mailde de lezer gisteren terug: Naar aanleiding van uw telefoontje aan het meldpunt heb ik even geinformeerd bij de bermbeheerder. Hij heeft mij toegezegd dat het gras vandaag of morgen wordt gemaaid. Vanaf het volgend jaar wordt het in het reguliere maaibestek meegenomen. Mocht het morgen niet zijn gemaaid wilt u mij dat dan doorgeven. Dan kan ik er zo nodig weer actie opzetten.
Vanmiddag, althans tot op dit tijdstip, is er nog geen actie ondernomen. Klik hiervoor de foto groter. Een klant van de viskar wist tijdens het middaguur te vertellen waarom niet:" Er is vanochtend een maaimachine weggezakt in de berm langs de wijkring en daarom is er vertraging opgelopen."

Ondertussen vang ik meer klachten van Beijumers op in verband met het maaibeleid van de gemeente Groningen. Een lezeres uit de Kremersheerd vindt het maar niks zoals het gaat, en ook ontving ik een klacht uit de Bottema- en Jensemaheerd. Meer klachten over het maaibeleid? Beijumnieuws@online.nl.
Klik de door Peter Homan opgestuurde overzichtskaart van het maaibeleid in Beijum open om goed te kunnen bekijken.

Geen opmerkingen: