vrijdag 16 september 2011

"MEER TIJD VOOR BETER KWALITEIT BOEK BEIJUM "

In een vorige week verspreid en o.a. op Beijumnieuws gepubliceerd persbericht van Jaap van Leeuwen is reeds aangegeven dat de uitgave van het Boek over Beijum een half jaar wordt uitgesteld. Kijk hiervoor  nog even hier.
Van boerenland tot Beijum
Maar hoe staat het eigenlijk met Het Beijumer Boek? Zijn de schrijvers al grotendeels klaar met hun werk? En, kan Jaap van Leeuwen van uitgeverij Leander, straks verantwoordelijk voor het drukken en verspreiden van Hét Boek, een tipje van de sluier oplichten wat betreft de pagina-indeling?

In de eerste plaats onderbouwde de uitgever nog even waarom de verschijning van Het Boek een half jaar is uitgesteld: "We willen een hoogwaardige kwaliteit Beijumer Boek maken. Iets afraffelen kan iedereen maar het gaat om de kwaliteit. Het is prettig dat er meer tijd is, dat komt het lees- en kijkplezier van degenen die Het Boek straks gaan aanschaffen alleen maar ten goede. En ook kan er nog meer onderzoek worden gedaan en kunnen nog meer mensen worden geinterviewd." Ondergetekende kan dat laatste alleen maar beamen. Voor het hoofdstuk over "allochtone" Beijumers heeft hij nog weer een paar mensen gevonden die hun verhaal  voor Het Boek willen vertellen.

Jaap, hoe wordt de schrijftrant van Het Boek? "Het Boek wordt voor elke Beijumer helder, eenvoudig, inzichtelijk en begrijpbaar geschreven. Sommige hoofdstukken worden ook geschikt gemaakt voor lesmateriaal op scholen, kinderen moeten begrijpen wat er staat en waar het over gaat. Om even bij kinderen te blijven, er worden voor hen ook speciale kaders in Het Boek gemaakt. Het wordt echt een Boek voor álle Beijumers."
Noem eens een paar schrijvers? "Egbert van de Werff schrijft over de Middeleeuwen, bijvoorbeeld over de kerkgeschiedenis en over de kapel die toentertijd bij de Boerderijum stond. Gerben de Vries gaat over de periode 1800-1968 schrijven en Jaap Ekhart vanaf dat jaartal tot nu. Ekhart gaat o.a. schrijven over thema's als architectuur en beelden in de wijk en Jouke Nijman gaat o.a. de illustraties voor Het Boek verzorgen. Verder maakt Willie Koolstra een hoofdstuk over kunst in de wijk en Erik Knollema schrijft een hoofdstuk over de natuur en het groen in de wijk. Sommige hoofdstukken zijn al af, zoals die van onderwijskenner en historicus Lammert Doedens, maar er moet nog veel geredigeerd worden. "

De bijdragen van Koolstra en Knollema moeten nog afgeschreven worden, evenals dat van ondergetekende. Het is prettig dat er meer tijd beschikbaar is, dat geeft lucht en het zal zoals van Leeuwen zegt de kwaliteit van Het Boek zeker ten goede komen.
Op http://www.beijum.nl/ houdt Jaap van Leeuwen informatie over Het Boek bij.
En in dit Beijumnieuwsblogbericht uit 2010 staat meer informatie over Het Boek, alsmede een foto van de pioniers die in 2009 voor het eerst de koppen bij elkaar staken. In dit blogbericht staan meer verwijzende links.
Nog een laatste vraag aan Jaap van Leeuwen: Omdat er nu meer tijd beschikbaar is, wordt Het Boek daarom ook dikker en uitgebreider? "De oorspronkelijke planning was 180 bladzijden inclusief omslag, de opzet is nu om tot 196 pagina's te komen."
Van Leeuwen stuurde ook de foto bij dit artikel.
INFORMATIE IS NOG ALTIJD WELKOM! Beijumnieuws@online.nl of info@uitgeverijleander.nl
En voor wie het nog niet weet, Het Boek krijgt de naam: Boeren, Burgers, Beijumers.

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Spannend

Kees K. zei

Een erg suffe titel, maar ik blijf benieuwd.

Bert zei

Titel is goed! Lekkere rijm, weet alleen niet meer hoe zoiets heet.

Ik vind de uitstel jammer, maar als uitstel betekent betere kwaliteit, dan is dat toch alleen maar beter!

Anoniem zei

Alliteratie of medeklinkerrijm