donderdag 3 april 2014

GEEN LOOPGRAVEN MAAR DRAINAGESYSTEEM

Het ziet er vanaf een afstandje vreemd uit als je niet weet wat de bedoeling is.

Het leek alsof er robotjes hand in hand stonden die zich aan het opmaken waren voor een loopgravenoorlog. Wie en waar was de vijand? Zie foto's. Een omwonende van de Ypemaheerd hielp de blogger uit de droom: "Het grasveld is vaak erg nat en er liggen geregeld plassen op, er wordt een drainagesysteem aangelegd."

Achter het grasveld ligt een vijver met een fontein in het midden. Helemaal op de achtergrond is een rij huizen aan de Galkemaheerd zichtbaar. De foto's zijn gistermiddag gemaakt. 
Drainage of ontwatering is het afvoeren van water uit de bodem over en door de grond, met als gevolg het verlagen van het grondwaterpeil.
Hierbij kan het water worden afgevoerd via drains, kleine sloten of greppels. Via deze waterafvoermiddelen stroomt het water naar grotere watergangen, die de functie van afwateringhebben. De ontwatering kan alleen goed werken als de afwatering ook goed is.

Geen opmerkingen: