maandag 16 juni 2014

BOMENKAP GROENE HART BEIJUM (+ armzalige wijkhekken)

Op de foto is het trapveldje aan de Ypemaheerd te zien. Onlangs is er een drainagesysteem aangelegd. Dat is niet genoeg, het moet hier overzichtelijker en toegankelijker worden.
De Groene Long in Beijum wordt ter hoogte van zorgcentrum Innersdijk overzichtelijker en toegankelijker. Dat heeft het stadsbestuur met bewoners, natuurvrienden en professionals afgesproken. Er worden onder meer bomen gekapt.
Er worden 67 bomen gekapt. 35 andere bomen komen daarvoor in de plaats. Ook andere planten worden weggehaald en in mindere mate vervangen door heesters. Ook de oevers van de vijvers, wegen en het trapveldje bij de Ypemaheerd worden opgeknapt. Het park moet daardoor opener, aantrekkelijker en toegankelijker worden.
Alle bewoners en andere betrokkenen krijgen nog de kans te reageren op de plannen. Begin volgend jaar kunnen de werkzaamheden beginnen. OogTV

Willen Beijumers al die dure aanpassingen in hun Groene Hart wel? Het opknappen van het 'Hart' of 'Long' van de wijk heeft honderdduizenden euro's gekost. Is dit het allemaal wel waard? Een plekje voor Buitenfitness kost beduidend minder geld, het Pand49 had voor een tiende gedeelte van het opknapgeld open kunnen blijven. Nu moeten er weer 67 bomen om en die moeten weer plaats maken voor 35 andere exemplaren.


Wordt het geld dat voor Beijum wordt besteed wel goed gebruikt? Twee jaar geleden werden hekken langs de wijkring geplaatst, het was de bedoeling dat de wijk er (nog) groener uit zou komen te zien. De hekken hebben een aardig NLA-centje gekost. Zie nog even dit bericht uit 2012 Of dit bericht.

Zie het resultaat na twee jaar, foto beneden. Was dit het geld waard?
Beijumnieuws@ziggo.nl

12 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Zie verder:

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2013/06/maandagochtend-163.html


Bij dit bericht over De groene Long of Het Groene Art staat:

"Dat heeft het stadsbestuur met bewoners, natuurvrienden en professionals afgesproken."

Zeer waarschijnlijk is gesproken met de werkgroep Groene Long en de Klankbordgroep Groene Long, waarin ook vertegenwoordigers van de corporaties en de gemeente Groningen (Stadsbeheer Noorddijk) zitten. Aan wie legt de Klankbordgroep Groene Long verantwoording af? Door middel van de BOB-krant? In het mei-nummer van 2014 heb ik hierover niets gelezen. Misschien in het juni-nummer?

Is inzake deze aanpak een gedegen draagvlakonderzoek verricht? Of is het wederom "Ons kent ons"? Er is een relatie met "Cultuurverandering" bij het gemeentebestuur.

Kees Huizenga zei

Correctie: "Het Groene Art" moet zijn:

"Het Groene Hart".

Tja, wat is groene kunst?

Willem Pauwelussen zei

Helaas, we leven niet meer in de zinderende actiedagen van weleer. Die gouden tijden waarin mensen met graagte in actie kwamen voor hun buurt, school, werk, of wat dan ook. En daarbij een actiecomité uit zichzelf kozen dat kon rekenen op druk bezochte bijeenkomsten als er weer eens verslag werd gedaan van strijdbare onderhandelingen met de overheden.
De overheid is wijzer geworden. Ze gaat vooraf al met de mensen onderhandelen en zorgt, door gewenste aanpassingen in de plannen aan te brengen, dat allerlei vormen van spectaculair actievoeren langzamerhand tot het verleden zijn gaan behoren. Wie nu nog in zo’n actiecomité gaat zitten moet wel heel erg betrokken zijn, want we hebben het ook zo vreselijk druk met andere dingen. Actievoeren, het gebeurt nog nauwelijks, in een comité zitten is gewoon niet meer sexy, je mag blij zijn als je er de mensen voor krijgt.
Het lijkt me dus onzin om de vraag te stellen aan wie en hoe ze verantwoording afleggen. We mogen blij zijn dat er nog lieden zijn die zich voor dit soort inspannende vrije-tijdklussen laten lenen. Dus jaag ze niet weg door heel nadrukkelijk nóg meer werk van ze te gaan eisen.
Ga er anders zelf aan meedoen, en werp je op als berichtgever in de wijkkrant of zo. Ik denk dat je met open armen ontvangen zult worden.

Anoniem zei

Is dit stiekeme voorbereiding van een autoweg door de Groene Long, zoals Zorggroep Innersdijk wil? Innersdijk wil ruimte om achterlangs per auto naar haar evt. nieuwbouw te kunnen rijden, zo bleek uit antwoord op de kritische vraag "waar zijn de auto's?" op een informatieavond (inspraak?) twee jaar geleden.
Niet kappen, maar bouwen, zou ik zeggen.

Kees Huizenga zei

Het Woon-, Zorg- en Behandelcentrum Innersdijk heeft geen vertegenwoordiger in de Klankbordgroep Groene Long van de wijk Beijum. Zojuist is dit door een belangrijke medewerker van Innersdijk telefonisch bevestigd.

Ik heb Innersdijk wel aangeraden om een kwaliteitszetel binnen deze klankbordgroep te bemachtigen. Omdat het park rondom Innersdijk en het nabije bos van belang zijn voor haar patiënten. Innersdijk is met andere woorden direct-belanghebbende.

Innersdijk heeft soms wel contacten met de heer Theo Smit, die als wijkbewoner lid van deze Klankbordgroep is. Samen met Menno Fritsma.

De Klankbordgroep Groene Long wordt niet genoemd in de Leander Wijkgids van Beijum en De Hunze. Over de laatste jaren heb ik dit nagekeken. Het lijkt me overwegenswaardig om de namen van de leden van deze klankbordgroep te openbaren.

De Klankbordgroep Groene Long kwalificeer ik als een "semi-autonoom sociaal veld". Wat binnen deze klankbordgroep wordt besloten, heeft grote gevolgen voor de Groene Long. Aangezien de Groene Long openbaar gebied is, lijkt het mij een goede zaak dat deze klankbordgroep aan de wijk laat zien wat zij doet. Met andere woorden: de Klankbordgroep Groene Long heeft een goede PR-medewerker nodig.

Anoniem zei


wat let je, waarde Kees...

Therèse

Willem Pauwelussen zei

Dat de klankbordgroep niet in de wijkgids van Leander voorkomt is zo vreemd niet want alles wat niet tot de overheid behoort moet betalen om er een plaatsje in te krijgen. Het is in feite een boekje vol met advertorials.
En misschien heeft Innersdijk er vertrouwen in dat de betrokken bewoners in de klankbordgroep zullen zorgen dat er iets moois tot stand komt en zetten ze er daarom geen vertegenwoordiger in. Zo iemand kost ook weer salaris natuurlijk dus die zal elders wel rendabeler ingezet worden.
Misschien kan Kees eens uitleggen hoe hij het begrip 'semi-autonoom sociaal veld' definieert? Ik snap werkelijk niks van deze term.

Kees Huizenga zei

Dag Willem,

Zie:

http://www.stuvia.com/doc/43653/moore-de-rol-van-semi-autonome-sociaal-veld

http://www.xa4a.net/sociologie/weekprogramma/week-6/week-6-4-de-maatschappelijke-werkvloer/

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fdissertations.ub.rug.nl%2FFILES%2Ffaculties%2Fjur%2F2005%2Fd.g.van.tol%2Fh1.pdf&ei=LHegU6iWNuie0QW4xoC4Bg&usg=AFQjCNFZjMUcL7eA37YX_uBEg3Y6vOu2vA&bvm=bv.68911936,d.d2k

http://www.leerwiki.nl/Terminologie_in_de_Rechtssociologie


In de wijkgids van Leander Media over Beijum en De Hunze barst het van particuliere organisaties. Kijk eens naar culturele verenigingen, religie en levensbeschouwing, gezondheid & zorg, vrije tijd, muziekverenigingen, sportverenigingen, vrijwilligerswerk, wijkwebsites, woningcorporaties, huurdersverenigingen, het Waterbedrijf Groningen, De Groene Zon van Saskia Nieboer, de Wiershoeck, volkstuinen, de Regiokrant Groningen, etc.

Ik heb het dus niet over betaalde advertenties!

N.B.: Het NLA-wijkteam Beijum staat eveneens niet in de wijkgids van Leander Media vermeld. Zeer opvallend, omdat het Beijumboek uit NLA-middelen is gefinancierd.

Willem Pauwelussen zei

Okay, ik ben wat slordig in mijn aanduidingen. Waar het om gaat is dat bedrijven, zoals een sportschool, een garage, etc. uitsluitend tegen betaling worden vermeld. Met uitzondering natuurlijk van de regiokrant, maar die geven ze immers zelf uit.
En je mag ook wel uitleggen wat die term, specifiek voor dit geval, betekent want al die websites afgrazen dat ga ik echt niet doen.

Kees Huizenga zei

Beste Willem,

Volgens mij hoeft niets betaald te worden voor de informatie in de tekst van de Leander-wijkgidsen.

Wel voor de adverteerders, die in een aparte advertentielijst staan vermeld.

Lijn6.com en Beijumnieuws staan eveneens in de wijkgids van Beijum en De Hunze vermeld. Volgens mij gratis, tenzij Johan Fehrmann andere informatie heeft.


Een semi-autonoom sociaal veld (SASV) kun je ook vertalen met het begrip Eigenmacht. Een machtige organisatie die haar eigen koers vaart. Met eigen gewoonten, werkwijzen, procedures en strategieën. Meestal met een besloten karakter. Naar binnen gericht!

Anoniem zei


Voer voor verdere discussie of...

Therèse

Willem Pauwelussen zei

In de tijd dat de vorige editie van de wijkgids uitkwam woonde ik nog in Ulgersmaborg. Die is samen met Oosterhoogebrug met flink wat bedrijven gezegend. je kunt zeggen dat de wijken zo ongeveer omkransd worden door bedrijvencentra. Dus mijn opvattingen over de wijkgidsen zijn gebaseerd op de editie Lewenborg, waarin tevens de Brugborgwijk is opgenomen.
Die vermeldt niet: de praktijk voor tandheelkunde, voor voetverzorging, de schoonheidsspecialist en de tandprotethische praktijk. Ook zoek je vergeefs naar Klaverjas- en Dartclub van Westerhoff, de Schoakeldansers, het wijnmakersgilde, de hengelsportvereniging, de ijsvereniging, het koor Ratjetoe, de kinderclub en de jeugdkelder.
De beide sportscholen aan de Melisseweg, te weten Dijkman en Fit for Free ontbreken, evenals de gymzaal in de Schakel, en terwijl er wel uitgebreide informatie is over zowel Nijestee als over Lefier vind je over Steelande helemaal niks. Ook over het NLA geen woord, en voor stadsbeheer wordt het telefoonnummer van milieubeheer opgegeven.
In het geval van Dijkmansport en Steelande is mij telefonisch bevestigd dat voor de info betaald had moeten worden.
Uit deze gegevens heb ik de conclusie getrokken dat, waar het particuliere bedrijfsleven in het geding is, de wijkgidsen eigenlijk bestaan uit een verzameling advertorials. Je kunt beter te rade gaan in de Gouden Gids, want die vermeldt ze allemaal.
En eigenlijk weet ik te weinig van die klankbordgroep om te kunnen zien of dat echt zo'n autistische club is als Kees veronderstelt, maar ik denk nog steeds dat we blij mogen wezen dat er mensen zijn die dit soort vrijwilligerswerk willen doen. Ik zou zeggen: sluit je erbij aan Kees, dan ervaar je van binnenuit waar je nu van buitenaf tegenaan kijkt. Oordelen hebben pas waarde als ze op doorleefde ervaring zijn gebaseerd.