vrijdag 27 juni 2014

ZUIDRAND BEIJUM BLIJFT HUIZEN-VRIJ

De Beijumer die ooit deze (archief) foto van z'n uitzicht op het Kardingepark instuurde, hoeft niet te vrezen dat hij na verloop van tijd tegen een rij woningen aan moet kijken.
Aan de zuidkant van Beijum worden geen nieuwe woningen gebouwd. De mogelijkheid daartoe wordt uit de zogeheten visie Kardinge kerngebied geschrapt.
De gemeente komt tegemoet aan de wens van Beijumers die in ervoor pleitten de zuidkant van de wijk verder vrij te laten van bebouwing. De vestiging van een horecagelegenheid op het strand van Zilvermeer blijft wel mogelijk. Die komt dan direct tegenover de entree van het sportcentrum. Mensen die plannen hebben een sporthotel te bouw in het gebied, kunnen ook rekenen op procedurele medewerking.

2 opmerkingen:

Willem Pauwelussen zei

Op 240408 kwam stedenbouwkundige Rob van Gemert met de een visieontwikkeling.
In het centrumgebied werd de bebouwing doorgetrokken naar het Transferium, met parkeren aan één zijde. Aan beide zijden lag een boulevard. In het midden kwam een nieuw centrum met aansluiting op de entree van het sportcentrum. Parkeren werd opnieuw ingericht met 100 extra plaatsen. Er waren verkeersremmende maatregelen oa in de bestrating en door dwarsverbindingen in de route. Het gebied werd door een goede verlichting veiliger. In de nieuwe centrumzone was ruimte gedacht voor een horeca functie. Hij zag ruimte voor een aantal nieuwe functies en een verschuiving van voorzieningen.
Bij de Kardingerplas zou het gebouwtje naar de hoek Parkallee moeten worden verplaatst. Daarmee hoort het duidelijk bij het plein en is er meer sociaal toezicht.
Beijum oost zou kunnen meeprofiteren van de toename van kwaliteit in het gebied. De verbinding naar Kardinge was te verbeteren door de kwaliteit van de fietsroutes te verbeteren en te versterken. Er moest een heldere fietsverbinding komen richting Oosterhamriktracé en Korrebrug. Ook kon de aansluiting van het groen op de woningen worden verbeterd maar dat viel buiten het kader van dit project. De schelpenpadroute werd een fiets/voetpad worden. Vanuit de zaal kwam de opmerking dat het Koerspad een (bromfmiets)racebaan was wat misschien te voorkomen was door een lus in de route aan te leggen.
Voor het buitensportgebied keek hij naar mogelijkheden voor uitbreiding van de voetbalvelden. Daar was wel overleg bij nodig met natuurmonumenten. Er zijn verschillende mogelijkheden. De velden kunnen worden uitgebreid in het verlengde van de huidige situatie maar ze kunnen ook uit elkaar worden getrokken. Hierdoor ontstaat ruimte voor een route vanuit Beijum, de zichtlijnen worden versterkt en het gevoel van ruimte blijft intact. Pitch & Putt kan in het model extra ruimte krijgen, zeker wanneer het helofytenfilter kan worden verplaatst.
Belangrijk is het open parkkarakter te handhaven. Geen omheiningen en goede verbindingen. Het zicht naar de centrumzone werd opengehouden vanuit de fietsroutes en de ‘heuvel’ werd een deel van de route. De Arena kon worden weggehaald of worden verplaatst (die is indertijd geannexeerd door Pitch & Putt). Het helofytenfilter kan worden verplaatst afhankelijk van de kosten.

Anoniem zei


goeiemorgen,

kijk, het enige waar ik me vanaf het begin erg aan ge-ergert heb is, aan die pitch & putt!!!
ik vond, vind- en blijf het belachelijk vinden dat men zo een groot deel van de voormalige weilanden gekregen heeft!
ja, die Arena oa was van HET VOLK!
niét alleen maar voor een handjevol piepeltjes die waarschijnlijk nét het geld niet hebben om écht golf te kunnen spelen.
eerder speelden er altijd kinderen.
waren er samen met hun ouders en ook honden speelden er heel graag.
nu?
wie spelen er nu?
eerder kon men direct langs het riet wandelen, wat men dan ook regelmatig deed.
conclusie?
schande, nee SCHÁNDE!!

GR, Therèse