woensdag 11 juni 2014

FEESTELIJKE HEROPENING DOORNBOSHEERD (14/6)

Zie flyer. Foto's: Kunstenaars en kinderen maken een ganzenbord.


4 opmerkingen:

Anoniem zei

Geweldig kleurrijk spektakel.
Beijum LEEFT !!
Groetjes, Kweetal.

Anoniem zei


Wat móói! Daar worden de kinderen, en niet alleen de kinderen, vrolijk van.

gr. Therèse

Anoniem zei

Het is volgens mij veel te vroeg om de loftrompet te blazen over de veranderingen op de D-en B heerd. De veiligheid en de leefbaarheid zijn volgens de bewoners zeker niet toegenomen. Brommers scheuren nog steeds te hard door de Heerden, de sluis mist zijn bedoeling, auto,s kregen een dominante positie en kinderen en bewoners leverden, in ruil voor grasveldjes, veel leefruimte in.

Op de uitnodiging, om op 10 juni de recente veranderingen een vervolg te geven, reageerden welgeteld 3 betrokken personen.

Zij spraken hun verontwaardiging en klachten uit in gesprek met de Gemeente. Bij gebrek aan tijd kregen niet alle onderwerpen de aandacht die ze verdienen.

Klachten waren er over de ontoegankelijkheid van de bestrating. Klachten over de lastige drempels bij de entree van de beide Heerden. Daar blokkeert de auto het fiets en voetgangersverkeer en geeft de drempel een lastige knik in de rug.

Klachten over de onaffe smerige oplevering van de Barmaheerd. De verkeerd geplaatste straatnaamborden, de inrichting van het speeltuintje van de Doornbosheerd, de keuze van het speelgoed werd min of meer als opgedrongen ervaren. Kiezen tussen voorstel A of B. Over het algemeen is dat de ervaring van de bewoners. Zij vinden weinig terug van de voorgestelde plannen. Geen visstek, geen bloembakken, geen spannend en avontuurlijk speeltuig, maar meer en grotere grasveljes die, omdat er honden op worden uitgelaten, vol liggen met stront, zodat niemand er op wil spelen of zonnen. De grenzen van privé tuintjes zijn vervaagd, privé terrassen inclusief tegels, zomaar, zonder aankondiging vooraf verdwenen. De voetbalgoaltjes op de Doornbosheerd zorgt voor veel ergernis, het bankje staat op de verkeerde plaats. Het gangetje onderdoor op de Doorbosheerd kreeg een trapopgang naar de Emingaheerd om met je fiets mee naar omhoog of naar beneden te klimmen, is veel te stijl en onbruikbaar, en zelfs voor een fysiek sterk persoon, niet te gebruiken. Zij spraken hun ongenoegen uit over de Huismeesters. Hoe vies de gevels zijn en hoe slecht het openbaar groen er uit ziet en onderhouden wordt. Verwaarloosde tuintjes en de wildernis naast de brug over de Emingaheerd.

Klachten over de Milieudienst die afval niet uit de prullenbakken haalt, en hoe moeilijk de nieuwe situatie, met borstelmachines schoon te maken is.
Mensen hebben aangekondigd te willen verhuizen omdat er niet naar hun klachten (lees betrokkenheid) geluisterd wordt, en van een selectief huurders- toewijzingsbeleid van de Huismeesters, geen sprake is.

Het zal het te vroeg georganiseerde feestje niet verpesten denk ik, maar van de Gemeente en van de Huismeesters, wordt een grotere inspanning verwacht dan het tot nu toe getoonde.

Aldus opgetekend door een betrokken bewoner die ook blij is met het kleurrijke ganzenbod.


Jan Bakker zei

Je ziet het zo vaak, dat Gemeenten proberen situaties op te willen lossen in probleembuurten of -straten door bv. een fonteintje te plaatsen of bankjes neer te zetten. Zo wordt het vaak toch weer een dure veredelde 'hangplek'. Je schiet er praaktisch niets mee op als woningbouwvereniging of Gemeente. De Claremaheerd is daar een goed voorbeeld van. Belangrijker is te kijken naar de onderliggende problemen van de bewoners, zoals schulden, drugsverslaving, scheiding etc. Een positief initiatief van de Gemeente is het Sociaal Team dat vorig jaar ging proefdraaien in Beijum, De Hoogte en Indische buurt. Door de 'korte lijnen' wil het team direkt aktie ondernemen als er aan de bel wordt getrokken. Als ik de informatie goed begrijp op de site van de Gemeente, is het Sociaal Team Beijum GEEN nieuwe instantie, maar een intensieve vorm van samenwerken tussen organisaties. De lijnen tussen eerste en tweedelijnszorg zijn veel korter. Ze willen mensen activeren om mee te doen aan activiteiten in de buurt. Dat wijkgericht werken zie ik als zeer positief en geeft betere resultaten dan weer een nieuw speelveldje of fonteintje.