maandag 14 juli 2014

EEN RONDJE SCHOUWEN IN BEIJUM


Regelmatig herhaalt de geschiedenis zich op Beijumnieuws. Zoals elk jaar Sinterklaas z'n intocht beleefd, Sint Maarten-lopers op 11 november langs de deuren gaan, Kerst, Oud en Nieuw, Bruisend Beijum, allemaal vaste prikken in het jaar komen altijd voorbij, zo gaan bepaalde heren in de lente of begin zomer steevast op schouw-tocht.
Schouwen betekent in dit verband: ziet de openbare ruimte er naar behoren uit? Zijn er ergens losse stoeptegels te bespeuren? Ligt een speelveldje er niet goed bij? Overleeft dat boompje het de komende tijd wel?
Op de foto staan stadsdeelbeheerder Peter Homan, Theo Smit en Frans Egberink. Wat waren ze afgelopen week in de Froukemaheerd aan het doen?
Kijken hoe de zaak er in de openbare ruimte voor staat. En daar een soort van rapportcijfer aan geven. A,B,C of D. Volgens m'n geheugen is een A het hoogste en een D het laagste, maar het kan ook net andersom zijn. Als het cijfer laag is, wipkip, stoep, etc., dan wordt dat genoteerd en gaat de gemeente er actie op inzetten.
De gemeenteraad heeft kwaliteitseisen vastgesteld waar de openbare ruimte in de gemeente Groningen aan moet voldoen. In het beheerplan BORG (Beheerplan Openbare Ruimte Groningen) is opgenomen aan welke eisen de verschillende elementen in die openbare ruimte moeten voldoen.
De gemeente werkt dagelijks aan het onderhoud van de stad. Bewoners en bezoekers aan de stad moeten prettig kunnen werken, winkelen en recreëren. Maar hoe verzorgd moet het zijn op straat? Mogen er randjes gras tussen de stenen uitpiepen? Liggen alle stoeptegels wel recht? Het onderhoud van een industrieterrein stelt andere eisen dan bijvoorbeeld een winkelstraat. Dit alles wordt beoordeeld. Dat gebeurt mede door een aantal Stadjers.

BORGschouw Ieder jaar, gedurende een periode van zes tot acht weken voor de zomervakantie, wordt in alle wijken geschouwd. Deze meetgegevens leveren waardevolle informatie op voor, onder andere, de jaarplanning van het onderhoud- en beheerprogramma. http://gemeente.groningen.nl/vrijwilligers/beheer-openbare-ruimte-borg/

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik woon zelf ook in de froukemaheerd.. heb 3kinderen en de 4e is op komst... op de afbeelding zie je speeltuintje de spinneweb ( zo noemen de kinderen de speeltuin.)...ik vind echt dat deze speeltuin opgeknapt mag worden.

Anoniem zei

Dat vind ik nou ook!! Overal in beijum zulke mooie speeltuinen en in de froukemaheerd, waar zoveel kinderen wonen, is er geen fatsoenlijke speeltuin

Willem Pauwelussen zei

Als je 3678910 belt en vraagt naar staddeelbeheer Noorddijk kun je het zelf persoonlijk aan Peter Homan of zijn plaatsvervanger voorleggen.