zaterdag 20 december 2014

CONCREET: INNERSDIJK WORDT TERUGVERWACHT IN BEIJUM

Stadsdeelcoördinator Ruud van Erp stuurde eergisteren onderstaande mail op.

Stand van zaken maatschappelijk vastgoed in Beijum.

Het is al weer even geleden dat er bericht kwam over de ontwikkeling van het maatschappelijk vastgoed in Beijum.
Het proces heeft, zoals eerder gemeld, vertraging opgelopen.
Door nieuwe regelgeving ziet de wereld binnen de zorg er per januari 2015 heel anders uit.
De consequenties van een en ander heeft zijn uitwerking op velerlei zaken, zoals ook het  vastgoed van zowel zorginstellingen als woningbouwcorporaties.
In het laatste gesprek met de betrokken partners is geconcludeerd dat de opties, zoals in de voorstellen staan vermeld, nog open zijn.
Afgesproken is dat er in de eerste twee maanden van het nieuwe jaar diverse gesprekken gaan plaatsvinden om  beweging te brengen in het tot stand komen van de gewenste gebouwensituatie in Beijum.

Dat betekent concreet dat  Innersdijk terug verwacht wordt  in Beijum en dat daarnaast gekeken wordt naar alle andere gebouwen en met name de bewoning hiervan.


Eind februari 2015 volgt een nieuwe informatieronde.

JF; de afbeelding staat bij een bericht over een voorlichtingsavond uit februari 2013 genaamd: 'Het wordt een heel andere Innerdijk.'

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Innersdijk komt dus niet terug in de wijk gezien de nikszeggende praatjes van R. van Erp. Maar goed, dat kan je een persoon in de politiek niet kwalijk nemen, daar heet het vakmanschap :).

Als je leest dat "de opties" nog open zijn en "diverse gesprekken gaan plaatsvinden", in combinatie met "gebouwensituatie", wat ik interpreteer als ruimte bij andere zorginstellingen in Grun (dus bedden tellen), in combinatie met de al jaren geleden 'beloofde' herbouw, dan blijft het biologisch bezien fraaie Innersdijkmoeras bestaan. Laten we dat dan koesteren. Levert vast mooie foto's op van Luit of Atsje.

Grappig woord overigens "gebouwensituatie", alsof het je overkomt in plaats van dat je het maakt. Soort van gegoten beton dat evolutioneerd?

Kees K.

Anoniem zei


Heel mooi verwoord, Kees K.

Heb je enig idee waar veel letterlijk ouwe Beijumer's uiteindelijk terecht komen?

Anoniem zei

Ja anoniem 14:09, door marktwerking in de zorg (dus bezuiniging voor de staatskas door uitzuigen van de burgerbeurs) zal het in eerste instantie zijn op plaatsen die al bestaan in stad en ommeland. Daar komen plaatsen vrij door natuurlijk verloop (zie hieronder), maar vooral omdat het toelatingsbeleid voor verzorgingshuizen (ouderwets woord: bejaardenhuizen) zodanig is verstrengd dat er niemand meer in komt tenzij dement of totaal zintuiglijk gemankeerd. (beetje korte samenvatting, sorry :))

Maar, uiteindelijk komen alle mensen onder de grond terecht, of verspreid als as over wat de nabestaanden wenselijk achten.

Kees K.

Anoniem zei


;-), geldt je laatste zin, Kees K.

Conclusie mijnerzijds...

Thuis blijven wonen, om er uiteindelijk slapenderwijze dood te gaan.

:-).

Anoniem zei

Maar niet in noorddijk, want daar is de begraafplaats vol

Anoniem zei

Moet deze informatieronde van gemeenteambtenaar van Erp de door B&W gepropageerde burger-participatie voorstellen? Is dit de interactieve manier om plannen te maken en zo een fraai, en voor alles werkend Plein Beijum-Oost te verkrijgen? Met inbedding in de omgeving, tegemoetkomend aan vragen en behoeften uit het wijkdeel, pal tegen de verloedering in. Om samen te werken aan betere voorzieningen, om enig gemeenschapsgevoel in dit achterstandsgebied te stimuleren? Eerder lijkt mij een zeperd in voorbereiding voor de gebiedswethouder en zijn collega van RO, zoals hun ambtenaar weigert het fysiek en sociaal en cultureel vorm en inhoud geven van "Innersdijk en de rest" samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit te voeren. Heeft de contactman tussen gemeente en burgers die SDC nu eenmaal is nu werkelijk niets geleerd van een jaar of tien Wijkteams met een eigen budget in het kader van Lokaal Akkoord Wonen 1 2 3? Of praat de gemeente alleen nog met de altijd en overal tussenzittende Theo Smit?

Anoniem zei

Ik zou ervoor tekenen anoniem 22-12 12:50. Helaas worden mensen heen en weer gesleept voor ze ergens in een onhuiselijk oord dood gaan zonder herkenning.

Kees K.