zondag 28 december 2014

KORREWEGBRUG-BELANGEN


Door Willem Pauwelussen


De Korrebrug is een obstakel. Sowieso voor het doorgaande scheepvaartverkeer tussen Lemmer en Delfzijl. En als de brug kapot is nog eens voor het doorgaande verkeer tussen  de Ulgersma- en de Korreweg. De bewoners van de wijken in stadsdeel Noorddijk (momenteel Oost geheten) willen er rustig overheen kunnen fietsen. De bedrijven aan de Ulgersmaweg wensen gemotoriseerd bereikbaar te zijn. Maar pakweg 8 jaar geleden waren er al plannen om daar uitsluitend de Kardingerweg voor in te zetten. 

Eind 2006 werden de bewoners van de wijken Hunze en Van Starkenborgh (onaangenaam) verrast met de plannen om een kolossale woontoren recht tegenover de Korrebrug neer te zetten. Onderdeel van de plannen was toen al om het grasveld waarop die flat gebouwd zou worden, tussen Heerdenpad en Hunzebooord, door te trekken naar het kanaal. Dus de auto’s te blokkeren. Dat is zo vreemd niet, als je bedenkt dat de plannen, om het Van Starkenborgkanaal te upgraden naar klasse 5a, al dateren van de jaren ’90. Die brug is daarin, zeker voor wat betreft de vaarbreedte, een ernstig obstakel. Toen moet al het idee zijn geboren om die brug te verwijderen.


Een jaar later ging het NLA van start. Wegens de hoge vergrijzingsgraad maakte ook Oosterhoogebrug daar deel van uit. Stedenbouwkundige Rob van Gemert lanceerde het plan om het donkere stuk Pop Dijkemaweg te pimpen en ongeveer ter hoogte van de Akeleiweg af te sluiten. De Stadsweg kon wel doorgetrokken worden naar de Aegirbrug, en het bedrijfsleven aan de Ulgersma- en Beckerweg kon heel best bevoorraad worden via de Kardingerweg. Stukje omrijden over de Oostelijke ring moet, nu de verkeerslichten weg zijn, zo’n probleem niet meer zijn.  Wijkraad blij, eindelijk die dikke vrachtauto’s uit de woonstraat. Helaas gooide de intredende crisis roet in het eten.

Maar als je die twee ontwerpen bij elkaar voegt, dan zie je een bedrijventerrein dat louter nog via de Kardingerweg wordt bediend. En op termijn via het Oosterhamriktracé als daar de autoverbinding naast de busbaan tot stand is gekomen. De zandbulten liggen op het voormalige Simmerenterrein al heel lang op asfaltering te wachten. Ook voor het UMCG is dit belangrijk want met de nieuwbouw, die wordt neergezet tot aan de Vrydemalaan, is er bepaald wel behoefte aan een goede bereikbaarheid.

De brug in 2007 (Regiokrant)
Kortom, de plannen om de Korrebrug uit de roulatie te nemen, in ieder geval te blokkeren voor autoverkeer, en uiteindelijk zelfs te verwijderen, zijn bepaald niet van vandaag. Als BHS en BOB oproepen om uitsluitend het langzaam verkeer nog doorgang te verlenen dan zeggen ze dus niks nieuws. Dat zit al heel lang in de koker.

Maar even begrijpelijk is dat Vereniging Bedrijven Noord-Oost (VBNO) hiertegen luidkeels protesteert. Op de site lezen we: “Er zitten verschillende bedrijven aan de Ulgersmaweg voor wie de ontsluiting per auto van levensbelang is. Voor ondernemers geldt: geen verkeer, geen klanten en geen klanten, geen omzet en geen omzet, geen inkomen. (…) Onze dringende oproep is: zorg dat de Gerrit Krolburg weer zo snel mogelijk open gaat ook voor het autoverkeer en regel nu de steigerbrug aan de busbaan (…)!

De Ulgersmaweg valt kadastraal onder de Brugborgwijk, en aangezien bedrijven toch ook onder bewoners gerekend moeten worden zou het op de weg van de WOU (Wijkraad Oosterhoogebrug-Ulgersmaborg) liggen om deze overwegingen mee te nemen in hun standpunt over dit onderwerp. Maar hoe je het ook wendt of keert, het bedrijfsleven verschaft ons werk en inkomen. Dus hebben Johan in EEN TIJDELIJKE BRUG OF PONTJE NAAST KORREWEGBRUG? en Kees in zijn eerste reactie daarop niet helemaal ongelijk als ze stellen dat BHS en BOB toch wel iets van de bedrijfsbelangen in hun opstelling hadden kunnen meenemen. Uiteindelijk eten we er allemaal van. 
"Het bedrijfsleven" aan het werk op de Korrewegbrug
(Kleurenfoto's ook van WP)

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Gelukkig komen er ook gezonde en evenwichtige geluiden uit de Hunze en Beijum/hallo, er moet geld verdient worden hoor!

Anoniem zei

Tjonge jonge,Ik word doodziek van die zgn Gerrit {op hol} Krol brug
Wat er staat, Rijks wat er staat,slopen die brug en vervangen
voor een brug van deze tijd!

Kees Huizenga zei

Hierbij de noodkreet van de Vereniging Bedrijven NoordOost (helaas zonder datum; waarschijnlijk geschreven voor de afgelopen Kerstdagen) over nut en noodzaak van de Korrewegbrug voor de ontsluiting van Noordoost Groningen (Stad). Per fiets, te voet, met de scootmobiel, maar ook voor het (vracht)autoverkeer.

De overheid dient voorwaardenscheppend bezig te zijn voor het bedrijfsleven. Om een goed ondernemersklimaat te creëren. Een goede autobereikbaarheid van bedrijfspanden is daarom essentieel.

Noot: in dit VBNO-bericht wordt opvallend gezwegen over de Pop Dijkemaweg.

Ik citeer dit bericht volledig.

Zie: http://www.vbno.info/nl/nieuws/detail/451/gerrit-krolbrug-moet-open

“Gerrit Krolbrug moet open

In de media forse aandacht voor de Gerrit Krolbrug. VBNO vindt dat deze brug, vanouds de Korrewegbrug, een belangrijke schakel is in de verbinding tussen de oostelijke stadswijken en de rest van de stad, ook voor autoverkeer.

Het is een regelmatig terugkomend verschijnsel: de Gerrit Krolbrug is kapot en auto's moeten via andere routes de stad zien te bereiken. Sommigen vinden zelfs dat de brug maar beter gesloten kan blijven, althans voor het autoverkeer. Vergeten wordt dat de brug al sinds mensenheugenis een van de weinige verbindingsmogelijkheden tussen de oostkant en de rest van de stad is. In vroeger tijden waren het de Bedumerwegbrug (nu Noordzeebrug), de Korrewegbrug en de bruggen bij de Oostersluis die de verbinding met de oostkant verzorgden. Dat is in feite nog steeds zo, terwijl er ontzettend veel meer verkeer vanuit de oostkant van de stad is gekomen. Nu de Noordzeebrug in reconstructie is en zeer binnenkort een tijdlang voor fietsers wordt afgesloten, wordt de druk op de Gerrit Krolbrug en de bruggen bij de Oostersluis alleen nog maar groter. Het is terecht dat bewoners van Beijum en De Hunze daarvoor de aandacht vragen. Maar ook het lokale autoverkeer is belangrijk voor de ontsluiting van en de verbinding met de oostelijke stadswijken. De Ulgersmaweg vervult daarin een belangrijke functie, niet alleen voor fietsers maar juist ook voor het autoverkeer. Er zitten verschillende bedrijven aan de Ulgersmaweg voor wie de ontsluiting per auto van levensbelang is. Voor ondernemers geldt: geen verkeer, geen klanten en geen klanten, geen omzet en geen omzet, geen inkomen. Het is in ieders belang dat de bedrijvigheid aan de Ulgersmaweg in stand blijft en liever nog groter wordt. De boodschap van de VBNO is dan ook bij voortduring: zorg dat er levendigheid en bedrijvigheid aan de Ulgersmaweg blijft en nog meer komt. Want alleen dan kunnen we er voor zorgen dat de Ulgersmaweg weer een aantrekkelijk gebied wordt aan de westelijke rand van de oostelijke kant van de stad.

De VBNO heeft in de afgelopen tijd meerdere voorstellen gelanceerd om die bedrijvigheid weer op peil te brengen en te zorgen dat er verkeer en levendigheid komt, ook voor de route naar de stad. En dat er meer keuzes komen voor het fietsverkeer naar de stad. Eigenlijk is het verbazingwekkend (1) dat er nog geen steigerbrug voor fietsers en voetgangers langs de busbaan naar Kardinge (Oosterhamriktracé) is gelegd met nota bene de mogelijkheid van private financiering. Eigenlijk is het verbazingwekkend (2) dat er met onze suggesties voor het Simmerenterrein nog zo weinig is gedaan. Eigenlijk is het (3) verbazingwekkend dat we telkens weer op de bres moeten staan voor de belangen van de oostkant van de stad! En eigenlijk is het gezien het vorenstaande niet verwonderlijk dat de druk van het fietsverkeer nu wel erg hoog gaat worden. Onze dringende oproep is: zorg dat de Gerrit Krolburg weer zo snel mogelijk open gaat ook voor het autoverkeer en regel nu de steigerbrug aan de busbaan en het parkeren op het Simmerenterrein!” Einde citaat VBNO.