woensdag 23 november 2016

NIEUWSTE WIJKKRANT DE BEIJUMER IS UITEen artikel over de kerstpakkettenactie van Sociale Long en de Bron, over de Bruine Lijster, een nieuwe column van Arjan de Rooij, een bericht over de Spulletjesmarkt in De Bron, over watervogels in de wijk, een bijdrage van kruidenvrouw Saskia Nieboer, een nieuwe Kunstblik (serie over kunst), een pagina over een eerbetoon aan de man en aan de vrouw.....en nog veel meer. De nieuwste editie van wijkkrant De Beijumer valt deze dagen bij alle Beijumers (met een JA-sticker) in de bus.


Zie afbeeldingen. Een nieuwe gevarieerde krant van en voor Beijumers. Die zo vol is dat het artikel over de milieustraat in de Frouke- en Wibenaheerd moest worden geschrapt.

Tijdens het uitkomen van de september-editie schreef ondergetekende:
De spoken die de voorganger van de nieuwste wijkkrant het afgelopen decennium hebben beheerst (betutteling, machtsmisbruik, ruzie en tweespalt) moeten buiten de deur worden gehouden. Een honderd procent vrije redactie, scheiding der machten (uitgever versus redactie) en een stevige redactiestatuut moeten de basis gaan vormen voor een gezonde en conflictvrije wijkkrant voor heel Beijum. De opstart/ontwikkelingen hebben even tijd nodig. De tijd zal leren of in het bijna alles overheersende digitale tijdperk een stevige en blijvende papieren wijkkrant tot de nieuwsbrengers in Beijum blijft behoren.

Genoemde ontwikkelingen zijn volop bezig. In december of januari meer daarover.

Commentaar, tips, ideeën n.a.v. de nieuwste uitgave? Mail redactie@beijumer.nl

2 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Indien er op korte termijn geen redactiestatuut van De Beijumer komt, waarin de redactionele onafhankelijkheid van deze wijkkrant gewaarborgd wordt, dan verdient het aanbeveling om als De Beijumer zelfstandig door het leven te gaan.

De uitgever van De Beijumer mag niet op de stoel van de redactie van De Beijumer gaan zitten!

Beijum heeft meer dan genoeg leergeld met de vroegere wijkkrant van de BOB, de BOBWAARHEID (met dank aan Jochem Atema), betaald.

Unknown zei

Ik hoop dat ze de Godekenheerd niet overslaan. De vorige keer heb ik geen krantje gekregen terwijl ik geen sticker op de brievenbus heb. maar afwachten dus.