donderdag 2 november 2017

ONDERTUSSEN IN DE HUNZE (55)


De wijken De Hunze en Beijum verschillen veel van elkaar, maar er zijn ook overeenkomsten.
Naast dat beide wijken tamelijk groen en ruim zijn opgebouwd, delen ze ook een stukje gemeenschappelijke historie.

Enkele decennia geleden bestond het gebied dat nu wordt bewoond (Beijum en De Hunze) uit weilanden. Her en der stond een boerderij. Boerenland.

De boerderijen in Beijum hebben een naam. De Wiershoeck. Het Trefpunt (voormalig opgebrande boerderij), de Boerderijum (ook al een opgebrande boerderij).

Geen idee of de boerderijen in De Hunze ook een bekende naam hebben.

De beide foto's die we zien zijn vanmiddag vanaf dezelfde plek genomen. Als de blogger het zich goed herinnert, vanaf de hoek Van Ravensteynpad met de Greinerstraat,

Bovenste afgebeelde boerderij staat langs de Beijumerweg, zoals ze dat in Beijum ook allemaal langs het fietspad dat dezelfde naam draagt doen.
Maar de boerderij op de linker foto zie je als je denkbeeldig met de camera 180 graden naar links zwenkt (vanaf bovenstaande foto bekeken).

Boerderijen in De Hunze. Geïntegreerd in de woonwijk. Ze worden zo te zien gewoon bewoond en hebben niet, zoals in Beijum het geval is, een sociale functie. Zo zit in de overeenkomst ook weer een verschil.

Geen opmerkingen: