donderdag 2 november 2017

STUURGROEP BEIJUM40 ZET FEESTPROGRAMMA IN DE STEIGERS


Een theatervoorstelling, een muziekpodium, een Beijumtrailer (door gebouwen in de wijk lopen), een foto wandelroute, een braderie. Het programma voor de viering van het feit dat de wijk veertig jaar oud wordt (1978-2018) gaat langzamerhand van de fase van brainstormen over in concrete plannen.

25 mei tot 3 juni 2018....
Een wijkfeest voor een wijk van 13000 inwoners regel je niet zomaar op een avond, daar komt van alles bij te kijken. Vergaderen, commissies, financiën, pr, verkeersregelaars, EHBO-ers, de wijk mobiliseren en warm maken. Enzovoort.

Gisteravond kwam de Stuurgroep Beijum40 voor de zoveelste keer bijeen om de plannen en het mogelijke draaiboek voor het feest door te spreken.
De eerste bijeenkomst was op 19 maart van dit jaar, op 5 april en 9 mei volgden nog twee avonden.

De foto die we zien is gisteravond door ondergetekende gemaakt. De blogger gaat met de dame rechts, Marjolein de Jong, de pr verzorgen. Links zit Douwe van der Bijl met naast hem Rein van de Velde van de BOB. Op de achtergrond zitten van links naar recht Ricardo Mulder, Rieko Klomstra en Dennis Medema van 't Trefpunt.
De mijnheer in de geruite bloes luistert naar de naam Arjan de Rooij, hij was ooit het boegbeeld van de Pvda-fractie in Groningen. Zie hem hier +video nadat hij in 2012 uit de fractie stapte.

Over theater in de wijk, bijna vier jaar geleden werd al eens een Eigen heerd is goud weerd theatervoorstelling opgevoerd. Om nou te zeggen dat dit een groot succes werd, nou nee.
Beijumse Astrid Warntjes, theatermaakster, zal worden ingezet om iets leuks voor het jubilerende Beijum te gaan bedenken. Astrid is niet alleen op Beijum-niveau actief, zie hier

De kop van dit bericht luidt: Stuurgroep Beijum40 zet feestprogramma in de steigers.
Dat wil niet zeggen dat er geen input vanuit de wijk kan komen.

Juist wel. Graag zelfs.
Beijum is een multiculturele wijk. Meldt u aan voor het feest, wat wilt u laten zien? Een Vietnamese dansgroep? Een Kleurrijk Koken-dag? Iets anders?
Dit geldt ook voor andere groeperingen in de wijk....een bijdrage leveren voor Beijum40?
Beijum40@gmail.com

Hou voor nadere informatie ook de komende edities van wijkkrant De Beijumer in de gaten.

1 opmerking:

Anoniem zei

"Beijum is een multi-culturele wijk".....
In tegenstelling tot de viering van 30 jaar Beijum was dit
niet terug te zien in de stuurgroep en deelnemende
organisaties.
Men dient zich serieus af te vragen of men blij is met
deze ontwikkelingen.
Ook de gemeente moet zich dit afvragen.

Een ander punt van kritiek is dat, verbazingwekkend,
velen die daadwerkelijk een bijdrage geleverd hebben aan
belangrijke ontwikkelingen in de wijk, met name de oplossing
van de problematiek en overlast eind jaren '80 en begin
jaren '90
alsook de sociale cohesie middels
speciaal opgestarte activiteiten (met een
groot bereik) die zowel landelijk
als stedelijk de aandacht trokken, niet of nauwelijks
zijn benaderd om een bijdrage te leveren aan de
viering van 40 jaar Beijum.
Hiermee is een stuk van de geschiedenis van
40 jaren Beijum onderbelicht gebleven.

Kortom, er is voor alle betrokkenen
weinig reden om met een tevreden
gevoel terug te kijken opde viering
van 40 jaar Beijum.
Jammer.