zaterdag 21 maart 2009

DE BEIJ(UM)RIJDER: (Deel 8) FROUKEMAHEERD

Deze keer brengt de Beijumrijder u in de Froukemaheerd. Een heerd die gedeeltelijk in een oorlogsgebied lijkt te zijn veranderd, met dank aan de Huismeesters en BAM. Maar wat wil je, als de daken nieuwe zonnepanelen behoeven dan is er bouwverkeer en rotzooi, containers en chaos zijn tijdelijk troef. Maar allemaal voor de goede zaak, zonne-energie wordt opgeslagen in het LSD-energiehuisje (prachtige kleuren!), in de Froukemaheerd wordt daadwerkelijk iets aan duurzaamheid gedaan. De Froukemaheerd is een beetje een dorpje in het grote dorp Beijum. De parochie heeft een heus woonwagenkampje, een burgemeester in ruste genaamd Germen Weessies, een onlangs opgerolde weedplantage, een gereformeerde school, een dappere digitale parochieopbouwende dorpsomroeper en vooral ook, mensen die zich echt inzetten voor hun omgeving. De 1e Montessorischool de Dijk grenst aan de heerd, zie ook de video. Vandaag hoorde ik van Ruud van Erp, locatiemanager Vensterwijk Beijum, dat er een tafeltennistafel komt tegen over nummer 200, vlakbij het fietspad en tegenover de Holmsterheerd. Het is prettig wonen in de Froukemaheerd, ik spreek uit ervaring. Met tennistafel erbij wordt het een nog idealere heerd voor kinderen om in te wonen.De muziek is een beetje overdreven maar wel toepasselijk, je eigen woonheerd als vriendin: you're the first, the last, my evrything van Barry White. http://www.youtube.com/watch?v=Fcd3XuQwDQQ

Enthousiaste kriebelschoonmakers uit de Froukemaheerd kregen afgelopen week onderstaand bericht:

Op zaterdag 18 april hebben we weer een lentekriebelsactie. Net als de afgelopen twee jaar willen we de Heerd een grote schoonmaakbeurt geven. We willen de gehele openbare ruimte bij langs. Dus niet alleen straat, stoep en groen, maar ook de sloten om de heerd heen en de speeltoestellen in de heerd. We krijgen daarvoor (als het goed is) van het waterschap lieslaarzen en schepnetten en we willen van de gemeente graag prikstokken, afvalzakken, werkhandschoenen en containers. We hebben 250 euro subsidie gevraagd, die we willen gebruiken voor de sport en spel-actie of mega-bbq of whatever. De harde werkers worden ondersteund door koffie, limonade, koek, en na afloop is er soep en broodjes.

Geen opmerkingen: