zaterdag 14 maart 2009

FOSSEMAHEERDERS WILLEN WOONGENOT BEHOUDEN

Vanochtend fietste ik door de Fossemaheerd en kwam met enkele actieve bewoners aan de praat. Het gesprek ging over de wijkaansluiting met de oostelijke ringweg, een drukke en snelle brommerpad van Ten Boer naar de stad die langs de Fossemaheerd zal scheren en over de mogelijke bouw van luxe woningen aan de rand bij de Fossemaheerd. Beijumers hebben massaal gekozen voor rust, natuur en ruimte. Als dat bedreigd wordt heb je kans dat je(gemeente Groningen?) het met ze aan de stok krijgt.
Afgelopen donderdag is er overleg geweest tussen verontruste Fossemaatjes en de provincie Groningen over de aansluiting van de Ringweg. Aanpassingen? Ok, maar dan moet het geluid van autoverkeer wel draagbaar blijven voor de heerdbewoners. Geluidswallen en fluisterasfalt svp als de plannen doorgaan. Ingrijpende veranderingen zullen er komen, een rotonde aan de Beijumer kant en ook nog een bij de in- en uitgang van de Hunze. En die mogelijke bouwplannen aan de rand: eerst was dit een wijk met een bedenkelijke uitstraling, en nu moeten er ineens luxe woningen gebouwd worden? Wordt de rust, de natuur en de ruimte in Beijum ineens ontdekt? Luister naar twee alerte en betrokken Fossemaheerdbewoners. Apart eigenlijk dat de Fossemaheerd, zoals zoveel heerden in Beijum, geen heerdcomité heeft. Een bundeling van krachten is toch belangrijk, tegen "overvallen" vanuit de gemeente of vanuit de provincie, maar ook voor binnen de wijk zelf? Belangen kunnen beter worden behartigd en de gemeente Groningen juicht de vorming van heerdcomité's, als goeie aanspreek- en overlegpunten in de wijk, toe. http://www.provinciegroningen.nl/psdocumenten/brief2008-52985.pdf?view=Standard http://gemeente.groningen.nl/algemeen-nieuws/23158

Geen opmerkingen: