woensdag 18 maart 2009

PvdA GRONINGEN KOMT ZATERDAG NAAR BEIJUMDacht ik net alle activiteiten voor aanstaande zaterdag wel te hebben gehad, komt onderstaand persbericht binnen: 22 maart moet denk ik 21 maart zijn.

Op zaterdag 22 maart gaat de PvdA Groningen de straat op in Beijum. Bewoners en organisaties uit Beijum zijn uitgenodigd om langs te komen en met de PvdA in gesprek te gaan, bijvoorbeeld over de toekomst van de wijk of de Stad.

De PvdA organiseert maandelijks een spreekuur in een Stadswijk, om zoveel mogelijk met Stadjers te kunnen praten over wat er in hun omgeving gebeurt. Deze maand kon het spreekuur geen doorgang vinden, en gaat men gewoon de straat op in winkelcentrum Beijum-west om daar met bewoners in gesprek te gaan. De PvdA'ers staan vanaf 12.00 uur in winkelcentrum Beijum-west. PvdA-raadsleden, -bestuursleden en gewone leden zijn aanwezig.
Aanvullende noot: Als andere politieke partijen activiteiten hebben in Beijum dan kunnen die ook voor publicatie opgestuurd worden!

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik zal de PvdA-fractie gaan vertellen dat de BewonersOrganisatie Beijum (BOB) voor de vierde keer op rij een AV of jaarvergadering houdt, zonder dat de stukken statutair tijdig in De Wegwijzer af te halen zijn.

In de Beijumkrant/BOB-krant van februari 2009 staat op pagina 2:
"De stukken voor de ledenvergadering zijn vanaf maandag 9 maart a.s. in te zien en af te halen bij de BOB in de Wegwijzer (Ypemaheerd)." Einde citaat.
Op maandag 9 maart 2009 lagen de openbare stukken voor de jaarvergadering er om 16:07 uur nog niet. Anna Riemersma zei in De Wegwijzer tegen 15:30 uur tegen mij: "De stukken komen er wel; de dag is nog niet om!" Ze bood niet eens haar oprechte excuses aan.
De zeer attente baliemedewerkster van De Wegwijzer deelde mij op woensdag 11 maart mede dat de BOB-stukken er pas dinsdagochtend 10 maart 2009 lagen. Waarvan melding.

Volgens art. 8 lid 2 van de statuten van de BOB moeten de stukken voor de jaarvergadering er 15 dagen (14 + 1) vóór de datum van deze bijeenkomst liggen. De jaarvergadering is op 24 maart 2009. De stukken hadden er dus inderdaad op maandag 9 maart om 09:00 uur in De Wegwijzer moeten liggen.
Conclusie: het bestuur van de BOB heeft zich niet aan haar mededeling in de Beijumkrant van februari 2009 en art. 8 lid 2 van de BOB-statuten gehouden. Anna Riemersma heeft haar persoonlijke belofte aan mij niet waargemaakt. Derhalve kan deze jaarvergadering geen rechtsgeldige besluiten nemen. Deze zijn automatisch (van rechtswege) nietig van aard. De Stadsdeelcoördinatie Noorddijk en de dienst OCSW zijn van dit wederom falen en in gebreke zijn op de hoogte gesteld. Het financieel jaarverslag 2008 en het secretarieel jaarverslag 2008 van de BOB kunnen daarom niet worden vastgesteld. Er kunnen op 24 maart a.s. eveneens geen bestuursleden worden verkozen. Het beste is dat deze jaarvergadering wordt uitgesteld. Dat advies heb ik gegeven aan de SDC Noorddijk.

Ik zal de PvdA-fractieleden eveneens gaan vertellen dat op de voorpagina van de Beijumkrant/BOB-krant van februari 2009 een zeer politiek getint artikel over de stadstram staat van hoofdredacteur/eindredacteur Anna Riemersma, tevens eerste secretaris van het DB van de BOB. Zonder gebruikmaking van het journalistiek principe van "hoor & wederhoor". De vraag is of Anna Riemersma dit eenzijdig en partijdig artikel heeft geschreven als hoofdredacteur/eindredacteur, als eerste secretaris van de BOB of als privépersoon met een geprofileerde SP-opvatting.
Het is hierbij zeer opmerkelijk dat Anna Riemersma geen melding maakt van enig overleg met de werkgroep Groen & Grijs van de BOB. Een mogelijke tram in Kardinge slaat op grijs, op wegen.

Ten derde zal ik gaan mededelen dat de BOB en de BOB-krant zich totaal afzijdig hebben gehouden van de aanleg van de omstreden N361 door de naburige Koningslaagtepolder. Zie hierover www.noorderhoogebrug.nl van Leander Media.

Anoniem zei

Ik ken heel die bob organisatie niet maar vindt wel dat u zich erg druk maakt om nog niet eens 1 dag vetraging !!!

over de rest kan ik gelukkig ;-) niet oordelen

Anoniem zei

Beste Karin,

Een bestuur van een vereniging moet zich houden aan de door deze vereniging vastgestelde statuten. Anders moet men niet in een bestuur van een vereniging gaan zitten.

Kortom: statuten binden het bestuur van een vereniging. De leden mogen zich op deze statuten beroepen. Ook de grote subsidiegever van de BOB, de dienst OCSW van de gemeente Groningen. De grondwet van een vereniging, de verenigingsstatuten, gaat/gaan vóór een bepaald besluit van een AV of jaarvergadering.
Ik ben niet verantwoordelijk voor één dag vertraging van de openbaarheid van de stukken voor deze jaarvergadering. Nota Bene: voor de vierde keer op rij! Het raakt ten volle de naar binnen gekeerde bestuurscultuur van de BOB. BOB-leden moeten de stukken voor een AV of jaarvergadering zelf ophalen bij De Wegwijzer. Die krijgen ze niet keurig en lidvriendelijk in hun brievenbussen bezorgd. De wijk, de BOB-leden en de statuten worden kenbaar niet serieus genomen! Dat is het DB van de BOB zeer zwaar aan te rekenen. Te meer, omdat het bestuur van de BOB op 25 november 2008 beterschap heeft beloofd aan de Stadsdeelcoördinatie Noorddijk en de dienst OCSW.

P.S.: De boodschapper van dit nieuws is niet de oorzaak ervan! Op de juridische boodschapper moet de BOB uiteraard niet boos zijn. Dat leidt de aandacht alleen maar af...