woensdag 25 maart 2009

MIJN UITZICHT IN BEIJUM(1)


Atsje Straatsma is druk bezig mensen in de wijk te fotograferen voor haar fotoserie "gestolen momenten". De serie wordt op Beijumnieuws geplaatst en mogelijk volgt een expositie in Pand49. Zie het artikel van 6 maart, te bereiken via onderstaande link. Beijumers die zich willen laten fotograferen kunnen nog altijd mailen naar Atsje@live.nl of naar Beijumnieuws@online.nl
Naast de series Kijk op de Wijk, de Beijumrijder en de aankomende Gestolen Momenten van Beijumers komt er nog een vervolgserie op Beijumnieuws: Mijn Uitzicht in Beijum. Deze serie zal, net als Gestolen Momenten, geen tekst bevatten. Gewoon een foto van het uitzicht van (een) Beijumer(s). Deze foto is ook bij een Beijumer gemaakt, de bewoner kijkt uit op een gedeelte van de Isebrandtsheerd. Belangstellenden kunnen zich ook hiervoor aanmelden.

Geen opmerkingen: