maandag 28 juni 2010

BOEK OVER BEIJUM IN AUGUSTUS 2011 KLAAR

Drie jaar geleden werden de eerste gesprekken gevoerd, en vorig jaar augustus werden de koppen al weer bij elkaar gestoken. Het moest toch lukken? Om een boek te maken over dertig jaar Beijum en over de eeuwenoude geschiedenis van het stuk grond waar we met z'n allen op wonen? Het afgelopen jaar was het rustig op boekgebied, wel waren er de nodige lobby's maar het groene licht bleef nog uit. Dat groene licht moest van het NLA-team komen, niet iedereen bleek van het nut voor Beijum overtuigd. Maar er zitten klaarblijkelijk ook verstandige mensen in het team van het Nieuw Lokaal Akkoord in Beijum, mensen die verder kijken dan hun neus lang is en die een geschenk voor de wijk, in de vorm van een boek, wél de moeite waard vinden. Het plan gaat door en Uitgeverij Leander van Jaap van Leeuwen (Regiokrant)gaat de regie voeren. Hij stuurde afgelopen week onderstaande informatie onder embargo op met het verzoek het pas vandaag, maandag, te publiceren. Dit i.v.m. het uitkomen van zijn nieuwste Regiokrant. (klik de flyer links groter)
Historie van Beijum wordt vastgelegd
Beijum is een wijk met een zeer kleurrijke geschiedenis. Het mooie van Beijum is dat de wijk is gebouwd in en om dat historische landschap. Op zich is dat vrij uniek, want het is gebruikelijk dat een stuk braak land wordt opgespoten met zand en vervolgens wordt daar een woonwijk op gezet (zoals Lewenborg). Door in Beijum de bestaande structuur niet aan te tasten, en de wijk in te passen, kun je overal in het landschap de geschiedenis nog lezen. Maar dan moet je er wel oog voor hebben.
Verleden
De Beijumerweg kronkelt nog net zoals het eeuwen geleden door boeren en kooplieden op weg naar de stad werd gebruikt. De sloten in het Groene Hart lopen nog identiek zoals het op oude boerderijkaarten van twee eeuwen geleden ingetekend staan. Wie goed kijkt ziet dat Boerderijum (de kinderboerderij) veel hoger in het landschap ligt, op een wierde. Het verhaal wil dat er ooit een kapel heeft gestaan. Toen deze werd gesloopt konden de arbeiders op het land de klok niet meer zien. Daarom zijn de stenen van deze kapel gebruikt om de toren van Zuidwolde op te hogen. Inderdaad zijn de laatste meters van die toren van een heel andere kleur baksteen. Kijk goed in Beijum en je herkent de lindelanen waar vroeger de oprit naar de boerderij was. De Zuidwending – het water tussen pizzeria La Scala en de buslus van de Wibenaheerd – was vroeger de scheidslijn tussen het bisdom van Münster en het bisdom Utrecht. De dijk stamt uit de Middeleeuwen. Op Beijumerweg 15 stond vroeger een steenhuis. De duizenden fietsers die dagelijks over de ringweg de wijk inkomen rijden zo tegen de oude appelhof van boer Barkema aan. Ga zo maar door. Als je het maar ziet. Of, als je het maar weet!
Recent
Maar ook de recente geschiedenis van Beijum als woonwijk is roemrijk. De eerste Vietnamese bootvluchtelingen die in Nederland aankwamen kregen een woning in het toen nog kale kille Beijum, het trieste asielverhaal van de Syriërs die hun toevlucht zochten in de Mamrehoeve, de Antillianen die bewust niet over de hele stad werden verspreid maar bij elkaar werden ‘geplaatst’ zodat ze hun eigen cultuur konden behouden. Ooit de kinderrijkste wijk van heel Nederland en natuurlijk multicultissimo met honderdveertig(!) nationaliteiten. Een wijk met zeven scholen en vijf buurtcentra waar altijd iets te doen is. De strijd tegen achterstandswijk Beijum-Oost, de drugsdealers en de overlast. Maar ook de groenste wijk van de stad, waar onnoemelijk veel mensen zich inzetten als vrijwilliger. Mooiste wijk van Groningen, wijk waar alles kan. Als je het maar ziet.
Leesbaar boek
Die complete geschiedenis wordt nu op schrift vastgelegd. Vanaf de allereerste bewoners (600 v. Chr.) tot nu. Het wordt het standaardwerk over de geschiedenis van Beijum. Het boek is onderwijsgericht dus de indeling is zo gekozen dat het parallel loopt met de geschiedenislessen op de bovenbouw. Het is de bedoeling dat het boek voornamelijk wordt geschreven voor en door wijkbewoners. Hun verhalen worden opgetekend door historici, journalisten en onderwijskrachten. Dit moet leiden tot een historisch verantwoord en makkelijk leesbaar boek met veel foto’s en twintig illustraties (180 pagina’s).
Financiën
Het boek wordt mogelijk gemaakt door een subsidie uit het Nieuw Lokaal Akkoord. Achterliggende gedachte is dat het belangrijk is voor de wijk als ze haar eigen interessante geschiedenis kent. Het verbindt de mensen en kan er toe bijdragen dat ze bewuster met hun omgeving en met anderen omgaan. Eventuele baten (winst) uit het boek worden aangewend om de website uit te breiden en om aanvullend archiefonderzoek te bekostigen
Realisatie
Diverse auteurs hebben hun medewerking al toegezegd, waaronder stadsarcheoloog Gert Kortekaas, Jaap Ekhart (historische wandelingen), Gerben de Vries (historisch onderzoeker), Egbert van de Werf (historicus), Jouke Nijdam (illustrator en historicus), Janny Weender (cultuurcoördinator Vensterschool) en Lammert Doedens (onderwijskenner en historicus). Uitgeverij Leander verzorgt de organisatie en de uitvoering.

33 opmerkingen:

Kees Huizenga zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Gerda zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
John Veldman zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
John Veldman zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
John Veldman zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Gerda zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Lolke zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Karin.P. zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Menno Fritsma zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Johan Fehrmann zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Gerda zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Unknown zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Menno Fritsma zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Gerda zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Gerda zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Alie zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Buitenstaander zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Gerda zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees K. zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Karel van de Framaheerd zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Gerda zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Johan Fehrmann zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Menno Fritsma zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Gerda zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Johan Fehrmann zei

Beste allemaal, de reacties zijn op verzoek van meerdere mensen verwijderd. Ik heb ze wel opgeslagen om misschien ooit, over 25 jaar, nog eens te publiceren onder de noemer: zo deden we dat in 2010 in Beijum. Het lijkt me leuk om met iedereen, meningsverschillen of niet, eens het glas te heffen in het Biljartcafé. Omdat de waarheid waarschijnlijk zoals altijd ergens in het midden ligt. Vriendelijke groeten, uw beheerder.

Kees K. zei

Maar waarom mogen de reacties over het boek niet blijven staan?