maandag 21 juni 2010

MAANDAGOCHTEND (35)

Op deze foto is de situatie nog redelijk overzichtelijk, maar het staat hier 's ochtends regelmatig muurvast en het krioelt allemaal chaotisch door elkaar heen. Fietsers, auto's, busjes, wandelaars, rennende kinderen. Bij de Tine Marcusschool, de Doefmat, de Johannes Calvijnschool en bij de Heerdstee (foto) is de sitiuatie naar eigen inschatting vaak het drukst. Richting de Dijk ook wel, maar daar hebben ze sinds een half jaar een alternatieve route, op de fiets of te voet langs de Zuidwending. Op 22 juni organiseert de Johannes Calvijnschool een avond (20-22 uur) met als thema 'Veilige Schoolomgeving." Het halen en brengen van kinderen zorgt er voor dat ook hier, aan de Froukemaheerd, regelmatig de boel dichtslibt.
Wat is een Duurzaam Veilige schoolomgeving? In een Duurzaam Veilige schoolomgeving is het kind het uitgangspunt voor de inrichting. Kijk eens door de bril van een kind naar het verkeer! Er gaat een hele andere wereld voor u open. Gemeenten spelen hierop in door de infrastructuur zodanig vorm te geven dat kinderen zich veilig en zelfstandig kunnen bewegen. Maar infrastructuur is slechts een element om de schoolomgeving veilig te maken. Minstens zo belangrijk zijn educatie (de verkeersopvoeding van kinderen), communicatie en handhaving.
http://www.veiligeschoolomgeving.nl/

Geen opmerkingen: