donderdag 24 juni 2010

DE OOSTELIJKE RINGWEG BIJ BEIJUM

Op de foto hier onder ziet u dé in- en uitgang voor gemotoriseerd verkeer in de wijk. Beijum- Zuid. Bij Beijum-Noord gaan ook redelijk wat auto's de wijk in en uit, maar beduidend minder dan hier. De verwachting is dat het beeld dat u hier op de foto ziet binnen twee jaar drastisch veranderd zal zijn. De buren van de Hunze hebben ook een actieve website, hier staat de nodige informatie op over nabije en verdere ontwikkelingen wat betreft onze gemeenschappelijke ringweg.(De Bewonersorganisatie De Hunze / Van Starkenborgh (BHS) is de vereniging die de belangen van de Groninger wijken De Hunze en Van Starkenborgh behartigt) Eerst het actuele nieuws over de ring:
De aanpassingen aan de Oostelijke Ringweg beginnen eind 2011. De schade die het wegdek de afgelopen winter heeft opgelopen is echter dusdanig dat de beheerder niet tot dat moment kan wachten met herstel. In de periode 28 juni - 12 juli vinden herstelwerkzaamheden plaats. Dat gebeurt 's avonds en 's nachts. Een aantal keren is de weg dan volledig gestremd.

Dan de lange termijn ontwikkelingen bij de Ring. Op de site van de Hunze zijn enkele schetsen, zoals hierboven een van te te zien is, geplaatst. De schetsen zijn voorstellen, uiteindelijke beslissingen over het definitieve plan van aanpak moeten nog genomen worden. Onderstaande tekst staat ook op de Hunze-site:

De aanpassingen aan de oostelijke Ringweg va Groningen zijn bij de aansluiting Ulgersmaborg / Lewenborg in gang gezet. Zij volgen uit het streven de doorstroming op de Ringweg te verbeteren. Dat gebeurt door de middenberm te versmallen, aan beide zijden een rijstrook toe te voegen, waarvan twee doorlopend en de meest rechtse een reeks in elkaar overlopende in- en uitvoegstroken, en door toepassing van ongelijkvloerse kruisingen. Spoedig is 'onze' kruising Beijum-Zuid / De Hunze aan de beurt. De projectgroep Ring Groningen, waarin de Provincie en Gemeente Groningen en Rijkswaterstaat samenwerken, is bezig diverse varianten tegen elkaar af te wegen. En dat in een heel vroeg stadium al met de direct aanwonenden om de tafel.

En even verder:

Tegenstrijdige belangen
Er zijn tal van complicerende factoren: de aansluiting van de busbaan, die niet zomaar kan vervallen omdat daar ook het landbouwverkeer langs wordt geleid, de mast van de hoogspanningskabels die niet verplaatst kan worden, het drukke Heerdenpad waarvan het viaduct eigenlijk aan vervanging toe is maar dat te allen tijde in gebruik moet blijven. De hellingen naar dat viaduct die aan grenzen zitten van wat nog comfortabel is en niet te vergeten het geluid dat binnen de wettelijke marges moet blijven. De opzet is dat het zelfs beter wordt dan dat: de Ringweg zelf krijgt nieuw stil asfalt en de overlast mag in ieder geval niet toenemen. Wat in het belang van de één is kan voor een ander wel eens nadelig uitpakken. Rotondes zijn veiliger (lagere snelheid) maar de verkeersstromen kunnen niet op afstand beïnvloed worden (bus, brandweer) zoals bij verkeerslichten. Een half klaverblad is misschien comfortabeler maar neemt veel meer ruimte in beslag dan een T-kruising en komt erg dicht bij de huizen aan de Fossemaheerd. Het vervallen van de mogelijkheid linksaf te slaan leidt echter weer tot enig extra verkeer door de Granpré Molièrestraat en de Cuypersweg.
(Hans van Leeuwen, bestuurslid-communicatie van de BHS deelde per e-mail mee dat er volgende week een update verschijnt op de site van de Hunze/Starkenborgh met verdere ontwikkelingen rond de Oostelijke Ringweg)

Geen opmerkingen: