woensdag 30 juni 2010

DE BEIJUMER DROOM EN DE FAKKELTROFEE

Nee, je kunt als zelfverklaard Beijumwatcher niet overal zijn. Je moet je beperkingen kennen.
Maar er gebeurt van alles in de wijk. Zo hoorde ik vanmiddag dat vandaag de zoveelste Falkkeltrofee is uitgereikt. Een trofee welke jaren geleden in het leven is geroepen om "de leefbaarheid" in de wijk te bevorderen. Het schijnt nog steeds te bestaan, de Fakkel. Goed of slecht, ik laat me er niet over uit. Eén kritische noot dan: leefbaarheid zit aan onleefbaarheid vast. Zo lang als Beijum "leefbaarder" (wat is dat?) gemaakt moet worden, zo lang blijft het imago van achterstandswijk ook aan ons kleven. Kunnen we eindelijk een keer een 'normale' wijk in de stad Groningen worden? Zonder achterstandspoeha?

Ik begreep, nader bericht volgt, dat in het Heerdenhoes vanmiddag de Fakkel is uitgereikt aan een kindertheatergroep, waarschijnlijk aan de groep: "Wie is anders"? De aanmoedigingsprijs, de 2e plaats, zou zijn uitgereikt aan het project "Welkom in de Buurt."

Gisteravond, hoorde ik vandaag van kruidenvrouw Saskia Nieboer die er was geweest, was er een Beijumer droomavond georganiseerd in de Boerderijum. Georganiseerd door mensen van ROEZ. Het thema was: hoe stelt u zich de wijk voor over zoveel jaar? (tien, twintig jaar) Allerhande organisaties zouden hun droomzegje hebben gedaan. Nadere informatie volgt nog. Het blijkt een reuzegezellige avond te zijn geweest, heb ik me laten vertellen. Met mooie droombeelden over de groenste wijk van stad. Wie ben ik om het sprookje met de mooie beelden en verhalen over de toekomst van Beijum te verstoren? Of er cynisch over te doen? Goed, de realiteit is vaak weerbarstig. Haal ondergetekende of Beijum desgewent gerust uit de droom. Beijumnieuws@online.nl

Geen opmerkingen: