vrijdag 11 juni 2010

PRATEN OVER NLA BUDGET IN BOERDERIJUM

Ik kon gisteravond in verband met andere verplichtingen niet voor Beijumnieuws in actie komen. Vanavond wel een bericht over de verrichtingen van ons Froukemaheerdteam tijdens de wedstrijd Mooiste Oranjestraat van Stad. Ik kon vanzelfsprekend ook niet naar de Boerderijum, hier werd gepraat over de besteding van NLA-geld in de wijk. Maar zoals steeds vaker het geval is, lezers springen dan weer bij. 

Deze foto's en het verslagje zijn gemaakt door iemand die niet zonodig met naam benoemd hoefde te worden.
Ondanks de voorspelling van regen en onweer was het een warm avondje in de Boerderijum.
De opkomst was zoals verwacht, weer ongeveer 70 mensen, en nadat de plannen en besteding van het NLA budget door de diverse groeperingen waren uitgelegd en verklaard, was er nog ruimte voor vragen van de bewoners. Enkele vragen hadden betrekking op het (onverantwoord) rijgedrag op de wijkring, en of daar via het NLA, ook wat aan gedaan kon worden. En de overlast van de zwerf- winkelkarren in de wijk, kwam ook ter sprake. Vooral in de Zuidwending en andere plaatsen in de wijk, maar daar blijkt op gemeenteniveau weinig reactie op te komen.
Na de pauze was er de gelegenheid om bij de verschillende tafels met presentaties van de wijkorganisaties langs te lopen, waaronder de verschillende heerdcomités, Stiel, Pand49, de groene long, en nog veel meer. Toen was er afsluitend nog een samenvatting van de enquête, die de bezoekers ter plekke hadden ingevuld. Met nog een drankje en een lekker hapje werd de avond afgesloten, met de belofte elkaar in september weer te treffen.

De gemeente Groningen en de vijf corporaties hebben nieuwe afspraken over de wijze van samenwerking in de stad, met de wijkvernieuwing als centraal item. Na het convenant wijkvernieuwing uit ’98 en het Lokaal Akkoord uit 2002 is dit de derde serie afspraken. De huidige afspraken zijn grotendeels een continuering van de bestaande samenwerking tussen de gemeente en de corporaties, maar kennen ook duidelijke accentverschillen met de vorige afspraken. We blijven op de volle breedte inzetten, we formuleren een ambitieus programma en gaan voor een snelle en efficiënte uitvoering van onze afspraken. Dit alles natuurlijk in nauwe samenwerking met de bewoners van de stad.
http://www.werkenaanwonen.nl/nieuwlokaalakkoord.php?p=2%7C70%7C-1

1 opmerking:

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.