vrijdag 29 oktober 2010

13 NOVEMBER ACTIE VOOR HET GROENE HART
Wijkpark de “Groene Long” Groningen, 24 oktober 2010 Uitnodiging
Beste mensen, Op zaterdagmorgen 13 november a.s. is de eerst volgende actie in het wijkpark “de Groene Long”. We zijn druk bezig om de actie voor te bereiden en zijn met de Gemeente in overleg om niet steeds alleen maar zwerfvuil te ruimen, te snoeien of bollen te poten. We hebben de eerste contacten gehad met de Gemeente om ook andere werkzaamheden te kunnen doen zoals het bouwen van tenen hutten, het maken van nieuwe takkenrillen, het maken- en ophangen van vogelhuisjes etc..
Deze keer zullen we ons dan ook bezig houden met het maken- en ophangen van vogelkastjes o.l.v. de heer Doevedans. We zouden het fijn vinden als we velen van jullie kunnen verwelkomen op genoemde zaterdagmorgen. We gaan er eigenlijk een beetje vanuit dat jullie ons niet in de steek zullen laten. We zullen jullie nog nader informeren over details van de actie en de vraag om gereedschap etc.

Het programma ziet er als volgt uit:
09.30 uur, verwelkoming en kennismaking onder het genot van een kopje koffie o.i.d.
09.45 uur, uitleg van de actie en het verdelen van de werkzaamheden.
10.00 uur, vertrek naar de werkplek.
12.00 uur, einde actie, we eten broodjes en drinken iets in de Boerderijum.

We zouden graag op korte termijn willen weten of je aan de actie kunt deelnemen en aan welke werkzaamheden je de voorkeur geeft t.w. zwerfvuil ruimen, bollen poten, snoeien, nestkastjes maken en ophangen. We kunnen dan de groepen vooraf indelen.
Ook als je niet aan de actie kunt deelnemen horen wij dat graag, we hoeven ons dan niet af te vragen of de mail of brief wel is overgekomen.
Opgave aan:
Theo Smit per e-mail t.z.smit@home.nl
per telefoon 050-5414440 of 06.13821772

Frans Egberink per e-mail fgegberink@home.nl
per telefoon 050-5419857 of 06.30918008 of neskastjes
Foto uit het archief links, een opruim- en schoonmaak actie in de herfst van 2009, en rechts van een actie in februari 2009. Zie ook:
http://beijumnieuws.blogspot.com/2009/10/opruimen-en-bollen-poten-in-de-groene.html

Frans Egberink stuurde bovenstaande tekst. Ondergetekende weet niet wat hij met 'nestkastjes' bedoeld. Zie achter zijn telefoonnummer.

Geen opmerkingen: