zondag 24 oktober 2010

OVER HET VERVOER EN WIJKNIEUWSVOORZIENING

De krappe infrastructuur rond het Winkelcentrum Beijum is vaak onderwerp van 'gesprek' geweest op Beijumnieuws. Busbaan, parkeerkrapte, laden en lossen, het houdt hier allemaal niet over. De lijn6 bussen zijn een vertrouwd verschijnsel in het straatbeeld, op de foto ziet u er twee die elkaar gebroederlijk passeren. Het werkt ondergetekende weer op de fantasiehormonen: Hoe zou het toch zijn als er een tram door Beijum zou rijden? In dat geval is de bussluis overbodig en kan verdwijnen. Maar waar zou de tram langs moeten rijden? Gewoon waar nu de bus rijdt? Zou het gezellig zijn, zo'n rinkelende tram door de grootste wijk van de stad? Zou het meerwaarde hebben? Vragen alom. In m'n stoutste dromen krijgt Groningen een metronet, compleet met halte Plein-Oost en West. Hoe zou het zijn om vanaf de Grote Markt ondergronds naar Beijum Oost te rijden? Is lijn6 over tien jaar geschiedenis? Zal de wijkwebsite Lijn6 tegen die tijd (2020) trouwens nog bestaan? In elk geval zal deze wijknieuwsvoorziening de komende tijd met Beijumnieuws aan de weg timmeren. Wel onafhankelijk van elkaar, maar ze bijten elkaar niet. Zeg maar dat ze net zo gebroedelijk met elkaar optrekken als de bussen die u hier ziet. Posters zijn onderweg, en een grote advertentie in de Gezinsbode is aanstaande. Binnenkort meer achtergronden over deze digitale wijkrevolutie in de stad. En ook over het willen wegdrukken van Beijumnieuws op de gemeentelijke pagina en de aanstaande advertentie in de Gezinsbode door een paar enkelingen. Dat laatste allemaal in het kader van het al drie jaar voortsudderend verdeel en heerspolitiek op wijkniveau.

Geen opmerkingen: