maandag 25 oktober 2010

T T GRONINGEN UITGEDUND DOOR VERTREK KERNLEDEN

Op de site van Eveline Rodenburg, samen met haar man Hugo Klip bekend van Transition Town Groningen, http://groenegedachten.blogspot.com/ staat al een paar weken dit: Ik heb lang niet geblogd. Want ik was bezig met andere dingen. Op 17 december hopen we namelijk te vertrekken naar Findhorn, Schotland om daar te gaan wonen! Emigreren, zeggen mensen om me heen, maar dat klinkt alsof we naar de andere kant van de wereld gaan en nooit meer terug komen... We gaan wonen en werken in deze ecologische en spirituele gemeenschap, waar mensen komen die experimenteren met andere manieren om met jezelf, elkaar en de aarde om te gaan. Een enorm leuk en spannend avontuur, waarvan ik jullie de komende tijd weer op de hoogte ga houden. Tot snel!
De drijvende krachten achter Transition Town Groningen verkassen van Beijum naar de Findhorn Foundation. Activeer de link, zie onder, om meer te weten te komen over deze woon en leefgemeenschap. De grote vraag is: Is TT Groningen in staat om het vertrek van deze twee dragende krachten op te vangen? Uit de recente nieuwsbrief:
Dag Transitioners!
Transition Town Groningen is steeds in beweging geweest en dat geldt helemaal voor de komende maanden. Wij, Eveline Rodenburg en Hugo Klip, die het initiatief gestart zijn, verhuizen namelijk half december naar de Findhorn Foundation in Schotland (
www.findhorn.org ).
Er is veel gebeurd in de ruim twee jaar sinds we zijn gestart. Als we het zo op een rijtje zetten, is het bijna niet te bevatten! Er zijn steeds concreter wordende initiatieven op het gebied van lokale energie, de bouw van klimaatneutrale huizen, een eigen Groninger Gulden, er is een buurtmoestuin-met-voorbeeldfunctie, er zijn plannen voor een stadsboer, binnenkort wordt het Plukbos bij Kardinge geopend en we hebben vele bewustwordingsbijeenkomsten georganiseerd. We hebben bovendien een website, folder, we zijn een stichting geworden, we zijn één van de drie officiële Transition Towns, hebben een behoorlijke naamsbekendheid, nemen deel aan verschillende overleggen en zijn een gesprekspartner voor bijvoorbeeld de gemeente, de Natuur- en Milieufederatie, het Duurzaamheidscentrum, de Hanzehogeschool en vele andere organisaties. Jij bent daar ook bij betrokken of betrokken geweest. Al die initiatieven opereren nu geheel of gedeeltelijk onder de vlag van TTG.

Nu wij naar Schotland gaan, stappen we natuurlijk uit de kerngroep. Die wordt daardoor (te) klein, omdat hij bestaat uit drie mensen: Frans Zwitser, Selma Franssen en Bert Groenewold. En ook zij willen zich graag op een gegeven moment het meer bestuurlijke werk overdragen aan nieuwe mensen. Het Transition Town concept benadrukt ook dat het belangrijk is, dat de kerngroepleden na enige tijd plaats maken voor nieuwe mensen. Zo blijft het initiatief dynamisch en flexibel. Idealiter bestaat de kerngroep uit tenminste 5 á 6 mensen moeten bestaan. Het lijkt er nu op dat er straks geen mensen meer zijn die bijvoorbeeld de mail beantwoorden, bewustwordingsavonden organiseren of de ruim zeshonderd mailadressen tellende verzendlijst van de nieuwsbrief beheren.

Onze vraag aan jullie is, of jullie behoefte blijven houden aan de Stichting Transition Town Groningen. Heeft die voor jullie een meerwaarde? Willen jullie graag dat TTG blijft bestaan? Zo niet, dan zullen we op de website een bericht zetten, dat TTG wacht op nieuwe initiatiefnemers en zal er een auto-reply gaan naar iedereen die ons mailt.

Vinden jullie dat TTG wél door moet gaan, dan willen we graag met jullie spreken over hoe dit kan. Misschien kunnen uit de bestaande werkgroepen mensen afgevaardigd worden naar de kerngroep. Of wellicht weten jullie andere mensen die mee willen doen. Of hebben jullie andere goede ideeën? http://www.transitiontowngroningen.nl/


Binnenkort een interview met Eveline Rodenburg. Ze is de middelste breiende vrouw op de archieffoto.

Geen opmerkingen: