dinsdag 19 oktober 2010

ZOEKT U VRIJWILLIGERSWERK? WORD MENTOR!


(Opgestuurd door een lezeres, tekst van de website: www.humanitasgroningen.nl )
Mensen met een verstandelijke beperking, dementie of psychische problematiek krijgen vaak ondersteuning thuis of in een zorginstelling. Het is belangrijk dat zij zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven houden. Maar wat als een cliënt zelf niet (volledig) in staat is om die keuzes te maken? En wat als er ook geen familie (meer) is die dit voor je kan of wil doen? Dan kan een mentor die de persoonlijke belangen behartigt uitkomst bieden.
Over het project
Mentorschap Groningen zoekt vrijwilligers die mentor willen worden. Een mentor houdt zich bezig met persoonlijke belangenbehartiging. Dit kan gaan over een wenselijke woonomgeving, passende dagelijkse activiteiten, ondersteuning, behandeling of medische zorg. De mentoren worden geschoold en krijgen ondersteuning bij het uitvoeren van het mentorschap.
Informatie voor vrijwilligers
De vrijwilliger die mentor wordt is meer dan een maatje. De mentor bouwt een vertrouwensrelatie op met de cliënt en heeft daarnaast wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dit betekent dat de mentor ook daadwerkelijk invloed heeft op iemands leven. De mentor doet dit zoveel mogelijk volgens de wens van de cliënt en waar mogelijk samen met de cliënt.
Zie verder
www.mentorschap.nl
Klik de flyer groter.

Geen opmerkingen: