zaterdag 9 oktober 2010

HET WIJKPERSPECTIEF VAN BEIJUM

Op de foto ziet u deelnemers van de wijkavond in de Dijk, zie bericht van afgelopen maandagavond, pauzeren. Zoals reeds vermeldt: er waren verhoudingsgewijs veel professionals op de avond afgekomen. Voor de koffietafel, met wit shirt, zie u stadsdeelcoördinator Leo van Gent

Tegenover hem staat jongerenwerker Arno de Jager. Links naast de pilaar, met schoudertas, staat Irma Zijlstra, stadsdeelsecretaris van het district Noorddijk. Dit was het moment dat ondergetekende de bijeenkomst verliet, het verslag tot dit moment staat zoals gezegd in het blogbericht van afgelopen maandagavond. Na de pauze gingen de aanwezigen over het "wijkperspectief" praten. Willie Koolstra schreef hierover op 

http://www.lijn6.com/ het volgende: Na de pauze volgt een presentatie van het Wijkperspectief door Irma Zijlstra. Hoe ziet Beijum eruit in 2020? Een paar van de doelen hier op rij: - Prettig wonen voor iedereen. Het wonen is betaalbaar. - Beijum is multicultureel en is daar trots op. - Beijum is een groene wijk met groene long - Beijums eerste bewoners, de zogenoemde pioniers, zijn aan het vergrijzen. Voor hen zijn er dan passende voorzieningen. - Beijum heeft een karakteristieke woonerfstructuur die goed onderhouden is. - Beijum heeft twee pleinen met ieder een heel eigen karakter. Wanneer u zelf ideeën of aanvullingen hebt, kunt u die mailen naar Irma: i.zijlstra@roez.groningen.nl Irma besluit met een aantal toekomstdromen: een prachtige theaterzaal in Innersdijk en een optreden aldaar van het NNO. Seniorenfitness, oftewel een speeltuin voor ouderen. Een spuitende fontein op Plein Oost. Als geld toch eens geen rol zou spelen! 

Commentaar Johan Fehrmann: De toekomst van Beijum behoort gedragen te worden door zoveel mogelijk Beijumers. Het is jammer en typerend dat maar zo weinig wijkgenoten zich de moeite getroosten om naar een "wijkbijeenkomst" te komen, alwaar de toekomst van de wijk wordt 'uitgetekend.' Op de bijeenkomst werd de wens uitgesproken om ontwikkelingen in Beijum vooral ook positief voor het voetlicht te halen. Kijk toch eens hoe goed het er hier ook aan toe gaat. De mensen van ROEZ en het miniscule groepje wijkgenoten die aanwezig waren moeten zich eens goed achter de oren krabben, en zich afvragen hoe het toch komt dat zo weinig Beijumers zich op een avond als afgelopen maandagavond in De Dijk geroepen voelen om mee te gaan praten over het wel en wee van hun wijk. Het is een typisch voorbeeld van 'gebakken lucht en luchtfietserij' om Beijum positief te willen promoten terwijl er geen verbindingen worden gelegd en er geen draagvlak wordt gecreëerd. Hoezo Beijum positief uitdragen terwijl een geïsoleerd clubje, zonder aanhang in de wijk, pretendeert Beijum te vertegenwoordigen? Het wijkperspectief kan alleen maar gestalte krijgen als er een basis van vertrouwen, respect, saamhorigheid en binding aanwezig is. Dat is nu absoluut niet het geval. Het heeft geen enkele zin om over de toekomst van Beijum te filosoferen en te dagdromen als er maar ongeveer 1 promiel van de totale wijkbevolking aan mee doet. De mensen van Stadsdeel Noorddijk/ ROEZ zouden er verstandig aan doen om de vele - door een wijkpolitiek van verdeel en heers en gebrek aan integriteit- afgehaakte vrijwilligers in Beijum eens serieus te nemen. Een sterk verdeelde wijk heeft weinig toekomstperspectief! http://lijn6.com/index.php?option=com_content&view=article&id=177:beijum-in-de-steigers&catid=4:nieuws&Itemid=61

2 opmerkingen:

Gerda zei

Op welk punt ziet Beijum er in 2020 dan anders uit dan in 2010?
Alleen voorzieningen voor de eerste pioniers. De eerste pioniers bij ons in de straat zitten nu allemaal al elders in een verzorgingshuis.

Iedereen wil nu ook prettig wonen, we zijn een multi-cultiwijk en ik ben daar ook trots op, we zijn een groene wijk met een groene long, we hebben een karakteristieke woonerfstructuur, bij ons goed onderhouden en we hebben nu ook 2 pleinen.

Dus eigenlijk is de conclusie dat er de komende 10 jaar weinig veranderd in Beijum volgens mij of zie ik dit nu verkeerd.

Ik mis nog wel een multi-culti-wijkvertegenwoordiging.

Anoniem zei

Hoe ziet Beijumnieuws er in 2020 uit? Ook vanuit verzorgingstehuis?