zondag 31 oktober 2010

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DIABETESCOLLECTE


Hallo Beijumers,
Komende week van 1-6 nov. wordt er weer de jaarlijkse landelijke diabetescollecte gehouden. Jammer genoeg hebben Sandra en ik dit jaar nog lang niet voor alle heerden een collectant(e) kunnen vinden. Wij zouden op deze manier nog graag mensen enthousiast maken zodat wij met elkaar in Beijum een mooi bedrag voor het Diabetesfonds kunnen ophalen. U mag uw eigen heerd lopen maar, als u dat liever hebt, ook een andere!
De volgende heerden worden nog niet gelopen: Menkemaheerd, Mudaheerd, Scheltemaheerd, Sijgersmaheerd, Atensheerd. Eilardaheerd, Edzemaheerd, helft Bunnemaheerd, helft Isebrandtsheerd, Kremersheerd.

U kunt zich opgeven bij Anna Marie Hamming: tel 5418825 e-mail: annamariehamming@hotmail.com
en Sandra van Loon: tel 5417035 e-mail: aevanloon@home.nl

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw inzet!!!
Groetjes, Anna Marie en Sandra

Geen opmerkingen: