zondag 31 oktober 2010

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (57)

Al een paar keer had ik tevergeefs geprobeerd deze grote vlieg met goudkleurige onderdelen te fotograferen. Maar begin oktober had ik eindelijk succes. De vlieg zat lekker in het zonnetje op een van dikke takken gemaakte tuinafscheiding. Nadat ik de vlieg van boven had gefotografeerd (inzet) probeerde ik het van dichtbij. Mogelijk twijfelde de vlieg aan mijn goede bedoelingen, want hij (het kan ook een zij geweest zijn) nam geen risico en zocht een veilig heenkomen. Jammer! Ik hoopte dat hij in de buurt was gebleven en ik had geluk. Heel voorzichtig benaderde ik de vlieg opnieuw en dit keer bleef hij zitten. Vanaf slechts enkele centimeters afstand maakte ik een paar foto’s. Thuis, achter de computer, zag ik dat er aan de mond van de vlieg een grote druppel hangt.

De schorsvlieg is 9-13 mm lang en vliegt in de periode april-oktober. Maar ik heb de indruk dat hun aantal aan het eind van het vliegseizoen beduidend groter is dan in het voorjaar. Het is een in ons land (vooral op zandgronden bij bosranden) algemeen voorkomende vlieg, die vaak op bomen of op de grond zit te zonnen. De volwassen schorsvlieg leeft in hoofdzaak van nectar. Het vrouwtje legt haar eitjes op de uitwerpselen van grote grazers, vaak maar één of enkele eitjes per mesthoop. Waarschijnlijk doet ze dat omdat de larven dan later niet met elkaar hoeven te concurreren om voedsel. De larven ontwikkelen zich in de paarden- of rundermest en eten daar niet zo zeer de mest, maar de daarin levende, andere soorten vliegenlarven.

Natuurlijk was ik nieuwsgierig naar die druppel aan de mond van de schorsvlieg, maar meer dan de bovenstaande informatie over de schorsvlieg heb ik niet kunnen vinden. Overwintert de schorsvlieg als volwassen insect? Hoe oud wordt een schorsvlieg? Helaas, ik weet het niet. Vliegen eten alleen vloeibaar voedsel. De monddelen van veel vliegen lijken op een uitwringbare spons. Alles wat ze willen eten, bedekken ze eerst met speeksel. Als het voedsel begint op te lossen, dan zuigen ze het op. Kamervliegen laten overal waar ze landen ze een drupje kleverig speeksel achter. Misschien doet de schorsvlieg dat ook wel.

De levensduur bij insecten is heel erg verschillend. De kamervlieg leeft gemiddeld vier weken, een bronswesp maar twee. De werkster van de honingbij wordt zes weken oud, een glazenmaker (libel) drie jaar, een boktor tien jaar en een termietenkoningin gemiddeld zelfs vijftig jaar! Dat staat in schril contrast met de levensduur van een eendagsvlieg. Maar als larve heeft de eendagsvlieg dan al twee tot drie jaar onder water geleefd.

(Bron: o.a. SoortenBank.nl)

Foto + tekst: Luit Staghouwer

Geen opmerkingen: